بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

اندازه نامی لوله

اندازه نامی لوله

اندازه نامی

( mm & inch ) Nominal Size

 

 

Description:

مقدار پارامتر "اندازه نامی لوله" دقیقا برابر با مقدار پارامتر "قطر خارجی لوله" یا تیوب است. از آنجایی که تیوب ها را معمولاً به وسیله اندازه قطر خارجی و ضخامت دیواره آنها بر حسب یک هزارم اینچ ( BWG ) شناسایی می کنند، بنابراین مقدار پارامتر اندازه نامی بیشتر در مورد تیوب ها کاربردی است و مورد استفاده قرار می گیرد. اما با این حال برای لوله های با سایز اسمی کوچکتر از 2 اینچ و در برخی از متون علمی برای لوله های با سایز اسمی 2 اینچ و سایزهای اسمی بزرگتر از 2 اینچ نیز جهت شناسایی لوله ها از مقدار پارامتر اندازه نامی استفاده می شود.

 

Keywords:

اندازه نامی لوله، سایز اسمی لوله، قطر خارجی لوله، ضخامت دیواره لوله، قطر خارجی تیوب، ضخامت جدار تیوب، عدد اسکجول لوله، لوله.

Nominal Size, Nominal Pipe Size, Outside Diameter,  Wall Thickness, NPS, OD, W.T., BWG, Schedule Number,Pipe, Tube.

 

 

مقدار پارامتر "اندازه نامی لوله" دقیقا برابر با قطر خارجی لوله یا تیوب است. از آنجایی که تیوب ها را معمولا به وسیله اندازه قطر خارجی و ضخامت جدار آنها بر حسب یک هزارم اینچ ( BWG ) شناسایی می کنند، بنابراین مقدار پارامتر اندازه نامی بیشتر در مورد تیوب ها کاربردی است. اما با این حال برای لوله های با سایز اسمی کوچکتر از 2 اینچ و در برخی از متون علمی برای لوله های با سایز اسمی 2 اینچ و سایزهای اسمی بزرگتر از 2 اینچ نیز جهت شناسایی لوله ها از مقدار پارامتر اندازه نامی استفاده می شود.

در برخی از منابع نیز در رابطه با موارد استفاده از پارامتر اندازه نامی لوله اینگونه توضیح داده شده است که؛ لوله های استاندارد معمول عموماً به وسیله پارامتر "سایز اسمی لوله" (NPS  یا DN ) و ضخامت جداره بر حسب اسکجول لوله ( Schedule Number ) شناسایی می شوند و لوله های استاندارد غیر معمول به وسیله اندازه نامی و ضخامت جداره لوله به میلیمتر یا اینچ شناخته می شوند.

 سایز اسمی لوله، قطر خارجی لوله، قطر داخلی لوله، ضخامت دیواره لوله، اندازه نامی لوله، شاخص اندازه گذاری لوله، لوله.
 2/14/2016 7:50:00 PM
نوشته شده در: 2 سال قبل

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351