بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

ضریب کاهش استحکام جوش

ضریب کاهش استحکام جوش

ضریب کاهش استحکام جوش ( W )

Weld Strength Reduction Factor

 

 

Description:

در سرویس هایی با دمای کاری بالا فاکتورهای زیادی وجود دارد که عمر اتصال جوشی را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی تک تک عوامل به صورت جداگانه عملاً در طراحی های مهندسی امکان پذیر نیست. از این رو در کدهای طراحی، پارامتر " ضریب کاهش استحکام جوش " به صورت عددی واحد برای اعمال در محاسبات طراحی در دماهای مختلف ارایه شده است. مقدار این پارامتر را باید برای دماهایی غیر از دماهای گزارش شده در جداول به صورت میانیابی به دست آورد.

Keywords:

ضریب کاهش استحکام جوش، دما، طول عمر، لوله.

Weld Efficiency Factor, Weld, Temperature, Life Time, Pipe.

 

 

 

در سرویس هایی با دمای کاری بالا فاکتورهای زیادی وجود دارد که عمر اتصال جوشی را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی تک تک عوامل به صورت جداگانه عملاً در طراحی های مهندسی امکان پذیر نیست. از این رو در کدهای طراحی، پارامتر " ضریب کاهش استحکام جوش " به صورت عددی واحد برای اعمال در محاسبات طراحی در دماهای مختلف ارایه شده است. مقدار این پارامتر را باید برای دماهایی غیر از دماهای گزارش شده در جداول به صورت میانیابی به دست آورد. جدول 302-3-5 در کد طراحی ASME B31.3-10 مقادیر این پارامتر را برای طراحی سیستم های پایپینگ ( لوله کشی ) فرآیندی به صورت زیر گزارش داده است.

1.png

برای تعیین مقدار ضریب کاهش استحکام جوش از داده های آزمون خزش استفاده می شود.

 

 ضریب کاهش استحکام جوش، دما، طول عمر، لوله.
 2/16/2016 9:55:00 AM
نوشته شده در: 2 سال قبل

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351