بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

نرم طول تولید لوله

نرم طول تولید لوله

نرم طول تولید لوله

Normal Manufacturing Length

 

 

Description:

با وجود اینکه می توان لوله ها را طبق استاندارد در محدوده های طول متفاوت تولید کرد، اما معمولاً تولیدکنندگان لوله جهت برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار و کنترل انبار محصولات خود، خط تولید را برای تولید لوله های با طول های نرم در بازار طراحی می­کنند. پارامتر "نرم طول تولید لوله" در واقع مقادیری از طول لوله ها را گزارش می­دهد که به طور معمول در بازار قابل سفارش و خرید هستند. مشتریان برای خرید طول های غیر از طول نرم در بازار معمولاً باید درخواست خود را به تولید کنندگان لوله بدهند. طبق دسته بندی هایی که در قسمت محدوده طول تولید لوله معرفی شدند و با انطباق این موضوع از استاندارد API 5L می­توان طبق استاندارد طول های نرم زیر را برای هر کدام از این محدوده های طول تولید لوله معرفی کرد.

  1. نرم طول تولید برای محدوده طول تولید SRL : 6 متر یا 20 فوت.
  2. نرم طول تولید برای محدوده طول تولید  DRL : 12 متر یا 40 فوت.
  3. نرم طول تولید برای محدوده طول تولید  LDRL : 18 متر یا 60 فوت.
  4. نرم طول تولید برای محدوده طول تولید  CL : 24 متر یا 80 فوت.

 

Keywords:

نرم طول تولید لوله، محدوده طول تولید لوله، طول تصادفی تکی، طول تصادفی دوبله، لوله 6 متری، لوله 12 متری، لوله.

Normal Manufacturing Length, Manufacturing Length Range, Single Random Length, Double Random Length, Pipe.

 

 

معمولاً لوله های فولادی در دو محدوده­ی طول، تولید می شوند:

  • طول تصادفی تکی ( SRL _ Single Random Length )
  • طول تصادفی دوبله ( DRL _  Double Random Length)

با اقتباس از API 5L، مشخصات فنی برای خطوط لوله های کربن استیل در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، طول 40 فوت ( 12m ) برای لوله ها، به صورت طول نرم تصادفی دوبله و طول 20 فوت ( 6m ) برای لوله ها، به صورت طول نرم تصادفی تکی تعیین می شود. این طول های نرم، معمول ترین طول هایی هستند که در بازار برای لوله های فولادی در دسترس می­باشند. با این حال طبق دسته بندی هایی که در قسمت محدوده طول تولید لوله معرفی شدند و با انطباق این موضوع از استاندارد API 5L مربوط به لوله های کربن استیل مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می­توان طبق استاندارد طول های نرم زیر را برای هر کدام از این محدوده های طول تولید لوله معرفی کرد.

  1. SRL، 6 متر یا 20 فوت.
  2. DRL، 12 متر یا 40 فوت.
  3. LDRL، 18 متر یا 60 فوت.
  4. CL، 24 متر یا 80 فوت.

با وجود اینکه می توان لوله ها را طبق استاندارد در محدوده های طول متفاوت تولید کرد اما معمولاً تولیدکنندگان لوله به دلیل برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خط تولید را برای تولید لوله های با طول نرم در بازار طراحی می کنند. مشتریان برای خرید طول های غیر از طول نرم در بازار باید درخواست خود را به تولید کنندگان لوله  بدهند.

 

 نرم طول تولید لوله، محدوده طول تولید لوله، طول تصادفی تکی، طول تصادفی دوبله، لوله 6 متری، لوله 12 متری، لوله.
 3/2/2016 11:25:00 PM
نوشته شده در: 2 سال قبل

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351