بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

تلرانس ضخامت دیواره لوله

تلرانس ضخامت دیواره لوله

تلرانس ضخامت دیواره لوله

Wall Thickness Tolerance

 

 

Description:

تلرانس ضخامت دیواره لوله یکی از مهمترین تلرانس ها ( رواداری ) مربوط به لوله ها است که در تمام استانداردهای مربوط به لوله ها تعیین می شود. رعایت مقدار حداقل ضخامت دیواره لوله برای یک لوله با سایز اسمی ( NPS یا DN ) و ضخامت دیواره مشخص مهم تر از مقدار حداکثر ضخامت دیواره لوله است. از اینرو در برخی از استانداردها تنها مقدار حداقل ضخامت دیواره لوله به صورت مشخص تعیین شده و مقدار حداکثر ضخامت دیواره لوله را وابسته به حداکثر وزن واحد طول لوله تعیین کرده اند. طبق مقادیر تعیین شده در استانداردهای مربوط به هر لوله، تولیدکنندگان ملزم به رعایت تلرانس های مربوطه در فرآیند ساخت و ارایه ی محصولات به بازار هستند.

 

Keywords:

تلرانس ضخامت دیواره لوله، ضخامت دیواره لوله، تلرانس، رواداری، حداکثر، حداقل، لوله فولادی.

Wall Thickness Tolerance, Wall Thickness, Tolerance, Maximum, Minimum, Steel Pipe.

 

 

تلرانس ضخامت دیواره لوله یکی از مهمترین تلرانس ها ( رواداری ) مربوط به لوله ها است که در تمام استانداردهای مربوط به لوله ها تعیین می شود. رعایت مقدار حداقل ضخامت دیواره لوله برای یک لوله با سایز اسمی ( NPS یا DN ) و ضخامت دیواره مشخص مهم تر از مقدار حداکثر ضخامت دیواره لوله است. از اینرو در برخی از استانداردها تنها مقدار حداقل ضخامت دیواره لوله به صورت مشخص تعیین شده و مقدار حداکثر ضخامت دیواره لوله را وابسته به حداکثر وزن واحد طول لوله تعیین کرده اند. طبق مقادیر تعیین شده در استانداردهای مربوط به هر لوله، تولیدکنندگان ملزم به رعایت تلرانس های مربوطه در فرآیند ساخت و ارائه ی محصولات به بازار هستند.

 

 تلرانس ضخامت دیواره لوله، ضخامت دیواره لوله، تلرانس، رواداری، حداکثر، حداقل، لوله فولادی.
 3/3/2016 1:08:00 AM
نوشته شده در: 5 سال قبل

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351