بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

تلرانس طول لوله

تلرانس طول لوله

تلرانس طول لوله

Pipe Length Tolerance

 

 

Description:

لوله ها طبق استاندارد با طول های متفاوتی تولید می شوند که این موضوع در بخش محدوده طول تولید لوله مورد بحث قرار گرفت. با این حال برای هر طول مشخص از لوله مقداری تلرانس ( رواداری ) در استانداردهای مربوطه تعیین شده است که رعایت این مقادیر تلرانس برای تولید کنندگان لوله الزامی است.

 

Keywords:

تلرانس طول لوله، محدوده طول تولید لوله، تلرانس، رواداری، لوله فولادی.

Pipe Length Tolerance, Pipe Manufacturing Length Range, Tolerance, Steel Pipe.

 

 

لوله ها طبق استاندارد با طولهای متفاوتی تولید می شوند که این موضوع در بخش محدوده طول تولید لوله مورد بحث قرار گرفت. با این حال برای هر طول مشخص از لوله مقداری تلرانس ( رواداری ) در استانداردهای مربوطه تعیین شده است که رعایت این مقادیر تلرانس برای تولید کنندگان لوله الزامی است.

در تعیین محدوده طول تولید مجاز لوله ها معمولا استاداردها یک درصدی از کل محموله را نیز در طولهای کاملا متفاوت و خارج از محدوده طول تولید مجاز در نظر می گیرند. به عنوان مثال در استاندارد ( DIN 2440 ) ISIRI 3360 برای لوله های درزدار محدوده طول تولید لوله به شکل زیر تعیین می شود:

              + 100 mm    

6 m

              - 50 mm

که حداکثر تا 6 درصد وزنی محموله می تواند دارای بسته های متشکل از لوله های با طول بین 5 تا 5.95 متر باشد که این بسته ها باید به طور جداگانه از بسته های با طول استاندارد باشند. همین استاندارد برای لوله های بدون درز محدوده طول تولید را به شکل زیر تعیین کرده است:

6 m ± 1 m

که حداکثر تا 10 درصد وزنی محموله می تواند دارای بسته های متشکل از لوله های با طول بین 4 تا 5 متر و یا بین 7 تا 8 متر باشد که این بسته ها نیز باید به طور جداگانه از بسته های با طول استاندارد باشند.

 

 تلرانس طول لوله، محدوده طول تولید لوله، تلرانس، رواداری، لوله فولادی.
 3/3/2016 1:08:00 AM
نوشته شده در: 5 سال قبل

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351