بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

آزمون های فشار هیدرواستاتیکی لوله

آزمون های فشار هیدرواستاتیکی لوله

آزمون های فشار هیدرواستاتیکی برای لوله­ها

Hydrostatic Test Pressures

 

Description:

فشار آزمایشی که برای یک لوله به عنوان آزمون فشار هیدرواستاتیک در نظر گرفته می­شود، به دو گونه­ی متفاوت است:

  1. فشار آزمایشی که معمولا در کارخانه سازنده روی نمونه های لوله وارد می سازد تا حدی که لوله از حالت الاستیک خود بیرون رود.
  2.  فشاری که پس از کارگذاری لوله در سیستم پایپینگ ( لوله کشی ) و پیش از راه­اندازی سیستم برای اطمینان از آب بندی شبکه انجام می گیرد.

مقادیر موجود در جداول مشخصات فنی لوله ها در سایت سامانه لوله مقدار فشار آزمایشی است که طبق استاندارد باید در کارخانه سازنده روی نمونه های لوله وارد شود تا از صحت ساخت و عدم معیوب بودن لوله­های تولید شده اطمینان کامل حاصل شود.

Keywords:

آزمون فشار هیدرواستاتیکی، فشار آزمایش، فشار نامی، فشار کاری، استحکام تسلیم، نشتی، سیستم لوله کشی، پایپینگ، لوله فولادی.

Hydrostatic Test Pressures, Test Pressure, Nominal Pressure, Working Pressure, Yield Strength, Leakage, Piping System, Steel Pipe.

 

 

فشار آزمایشی که برای یک لوله به عنوان آزمون فشار هیدرواستاتیک در نظر گرفته می­شود، به دو گونه­ی متفاوت است:

  1. فشار آزمایشی که معمولا در کارخانه سازنده روی نمونه های لوله وارد می سازد تا حدی که لوله از حالت الاستیک خود بیرون رود. این فشار معمولاً 5/1 تا 2 برابر فشار نامی لوله است. مقدار فشار نامی برابر است با فشاری که لوله را در گرمای 20 درجه سانتی گراد برای تحمل کردن آن می سازد. این مقدار در جداول مشخصات فنی لوله ها با عنوان فشار کاری لوله گزارش شده است.
  2.  فشاری که پس از کارگذاری لوله در سیستم پایپینگ ( لوله کشی ) و پیش از راه­اندازی سیستم برای اطمینان از آب بندی شبکه انجام می گیرد.

مقادیر موجود در جداول مشخصات فنی لوله ها در سایت سامانه لوله مقدار فشار آزمایشی است که طبق استاندارد باید در کارخانه سازنده روی نمونه های لوله وارد شود تا از صحت ساخت و عدم معیوب بودن لوله­های تولید شده اطمینان کامل حاصل شود. این مقدار برای لوله های مختلف طبق استانداردهای مختلف به روش­های متفاوتی محاسبه می شود. در اغلب استانداردها مقدار این فشار از رابطه ی زیر قابل محاسبه است:

که در این رابطه:

: فشار هیدرواستاتیک؛Pt

: استحکام تسلیم مواد سازنده لوله؛Sy

: ضخامت دیواره لوله؛t

: قطر خارجی لوله؛ D

و f ضریبی کوچکتر از 1 است که طبق استانداردهای مختلف ممکن است بر اساس جنس یا ابعاد مختلف لوله ها مقدار آن نیز متفاوت باشد. به عنوان مثال این مقدار برای لوله های ASTM طبق استاندارد ASTM A530 برای لوله های فولادی و فولاد آلیاژی فریتی برابر 60/0 و برای لوله های فولاد آلیاژی استنیتی برابر 50/0 است.

 

 آزمون فشار هیدرواستاتیکی، فشار آزمایش، فشار نامی، فشار کاری، استحکام تسلیم، نشتی، سیستم لوله کشی، پایپینگ، لوله فولادی.
 2/1/2016 7:55:00 AM
نوشته شده در: 2 سال قبل

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351