بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.
محتوای متنی سایت
Hexagon Bolt

انواع پیچ های شش گوش که به صورت تمام رزوه و یا نیم رزوه می باشند در این دسته بندی جای گرفته است .

پیچ های شش گوش در بخشهای مختلف صنعت در گرید های 5.6 و 8.8 و 10.9 و 12.9 و 14.9 و گرید های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد . روش های مختلفی برای ساخت این نوع پیچ به کار می رود فورج گرم و فورج سرد و تراشکاری از روشهای معمول این کار است.

انتخاب استاندارد و گرید و قطر و طول مناسب از فاکتورهای اساسی انتخاب این نوع محصول است . پوشش های متداول پیچ مثل گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد و داکرومات از جمله خدماتی است که می توان برای این محصول انتخاب کرد.

در حال حاظر پیچ نیم دنده DIN6914  پیچ تمام دنده DIN 933 پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 931 پیچ شش گوش DIN 960 پیچ شش گوش تمام رزوه DIN 961 پیچ شش گوش DIN 7990 را در دیجی صنعتی برای فروش آنلاین آماده کرده ایم .

شما بعد از انتخاب محصول و خرید آن می توانید دستور ارسال نمونه به آزمایشگاه را برای پیچ های انتخابی خود بدهید.

Socket Head Cap Screw

انواع پیچ های آلن که به صورت تمام رزوه و یا نیم رزوه می باشند در این دسته بندی جای گرفته است .

پیچ های آلن در بخشهای مختلف صنعت در گرید های  8.8 و 12.9  و گرید های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد . روش های مختلفی برای ساخت این نوع پیچ به کار می رود فورج گرم و فورج سرد و تراشکاری از روشهای معمول این کار است.

انتخاب استاندارد و گرید و قطر و طول مناسب از فاکتورهای اساسی انتخاب این نوع محصول است . پوشش های متداول پیچ مثل گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد و داکرومات از جمله خدماتی است که می توان برای این محصول انتخاب کرد.

در حال حاظر DIN 912 , DIN 6912 , DIN 7991 , DIN7984 را در دیجی صنعتی برای فروش آنلاین آماده کرده ایم .

شما بعد از انتخاب محصول و خرید آن می توانید دستور ارسال نمونه به آزمایشگاه را برای پیچ های انتخابی خود بدهید.

Screw

انواع پیچ های خودکار که برای اتصال فلزات به هم مورد استفاده قرار می گیرند . آچار خور بیشتر این پیچ ها از نوع پیچ گوشتی خور 2 یا 4 سو می باشد که در این دسته بندی جای گرفته است .

پیچ های پیچ های خودکار در بخشهای مختلف صنعت در گرید های 4.8 و 5.8 و گرید های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد . روش های مختلفی برای ساخت این نوع پیچ به کار می رود .

انتخاب استاندارد و گرید و قطر و طول مناسب از فاکتورهای اساسی انتخاب این نوع محصول است . پوشش های متداول پیچ مثل گالوانیزه سرد از جمله خدماتی است که می توان برای این محصول انتخاب کرد.

در حال حاظر DIN 84 , DIN 964 , DIN 7971 , DIN7972 , DIN7973 را در دیجی صنعتی برای فروش آنلاین آماده کرده ایم .

شما بعد از انتخاب محصول و خرید آن می توانید دستور ارسال نمونه به آزمایشگاه را برای پیچ های انتخابی خود بدهید.

T- head Bolt

انواع پیچ های T شکل که کاربردهای خاص در صنایع دارد در این دسته بندی جای گرفته است .

پیچ های T شکل در بخشهای مختلف صنعت در گرید 4.6 و گرید های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد . روش های مختلفی برای ساخت این نوع پیچ به کار می رود فورج گرم و فورج سرد و تراشکاری از روشهای معمول این کار است.

انتخاب استاندارد و گرید و قطر و طول مناسب از فاکتورهای اساسی انتخاب این نوع محصول است . پوشش های متداول پیچ مثل گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد و داکرومات از جمله خدماتی است که می توان برای این محصول انتخاب کرد.

در حال حاظر DIN 186 , DIN 188 را در دیجی صنعتی برای فروش آنلاین آماده کرده ایم .

شما بعد از انتخاب محصول و خرید آن می توانید دستور ارسال نمونه به آزمایشگاه را برای پیچ های انتخابی خود بدهید.

Eye Bolt

انواع پیچ های چشمی که کاربردهای خاص در صنایع دارد در این دسته بندی جای گرفته است .

پیچ های چشمی در بخشهای مختلف صنعت در گرید C15 , 5.6 , 4.6 و گرید های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد . روش های مختلفی برای ساخت این نوع پیچ به کار می رود فورج گرم و فورج سرد و تراشکاری از روشهای معمول این کار است.

انتخاب استاندارد و گرید و قطر و طول مناسب از فاکتورهای اساسی انتخاب این نوع محصول است . پوشش های متداول پیچ مثل گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد و داکرومات از جمله خدماتی است که می توان برای این محصول انتخاب کرد.

در حال حاظر DIN 580 , DIN 444 را در دیجی صنعتی برای فروش آنلاین آماده کرده ایم .

شما بعد از انتخاب محصول و خرید آن می توانید دستور ارسال نمونه به آزمایشگاه را برای پیچ های انتخابی خود بدهید.

Wood Screw

انواع پیچ های چوب که بیشتر برای اتصال چوب به هم و فلز به چوب مورد استفاده قرار می گیرد در این دسته بندی جای گرفته است .

پیچ های چشمی در بخشهای مختلف صنعت در گرید 4.6 و گرید های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد . روش های مختلفی برای ساخت این نوع پیچ به کار می رود .

انتخاب استاندارد و گرید و قطر و طول مناسب از فاکتورهای اساسی انتخاب این نوع محصول است . پوشش های متداول پیچ مثل گالوانیزه سرد و داکرومات از جمله خدماتی است که می توان برای این محصول انتخاب کرد.

در حال حاظر DIN 97 , DIN 95 را در دیجی صنعتی برای فروش آنلاین آماده کرده ایم .

شما بعد از انتخاب محصول و خرید آن می توانید دستور ارسال نمونه به آزمایشگاه را برای پیچ های انتخابی خود بدهید.

Socket Head Set Screw

انواع پیچ های مغزی که بیشتر برای کوپلینگ و اتصال محور و رینگ ها مورد استفاده قرار می گیرد در این دسته بندی جای گرفته است .

پیچ های مغزی در بخشهای مختلف صنعت در گرید 8.8 , 10.9 و گرید های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد . روش های مختلفی برای ساخت این نوع پیچ به کار می رود .

انتخاب استاندارد و گرید و قطر و طول مناسب از فاکتورهای اساسی انتخاب این نوع محصول است . پوشش های متداول پیچ مثل زاج کاری از جمله خدماتی است که می توان برای این محصول انتخاب کرد.

در حال حاظر DIN 916 , DIN 913 را در دیجی صنعتی برای فروش آنلاین آماده کرده ایم .

شما بعد از انتخاب محصول و خرید آن می توانید دستور ارسال نمونه به آزمایشگاه را برای پیچ های انتخابی خود بدهید.

Hexagon Bolt
پیچ واشر دار
Hexagon Bolt
پیچ خودکار سر تخت

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351
امکانات پرتال دیجی صنعتی