بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.
محتوای متنی سایت
Hot rolled Steel bar Gr. S240
میلگرد دیجی صنعتی
Hot rolled Steel bar Gr. AJ340
میلگرد دیجی صنعتی
Hot rolled Steel bar Gr. AJ400
میلگرد دیجی صنعتی
Hot rolled Steel bar Gr. AJ500
میلگرد دیجی صنعتی

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351
امکانات پرتال دیجی صنعتی