بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.
محتوای متنی سایت
Seamless Elbow 45 Deg
زانویی 45 درجه مانیسمان
Seamless Elbow 90 Deg
زانویی 90 درجه مانیسمان
Seamless Elbow 180 Deg
زانویی 180 درجه مانیسمان
Welded Elbow 45 Deg
زانویی 45 درجه درزدار
Welded Elbow 90 Deg
زانویی 90 درجه درزدار
Welded Elbow 180 Deg
زانویی 180 درجه درزدار

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351
امکانات پرتال دیجی صنعتی