بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.
محتوای متنی سایت
Seamless Straight Tee
سه راهی مستقیم مانیسمان
Seamless Reducing Outlet Tee
سه راهی کاهنده مانیسمان
Welded Straight Tee
سه راهی مستقیم درزدار
Welded Reducing Outlet Tee
سه راهی کاهنده درزدار

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351
امکانات پرتال دیجی صنعتی