بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.
محتوای متنی سایت
Seamless Stub End
استاب اند بدون درز پولاد پترو پارت
Seamless Stub End
استاب اند بدون درز پولاد پترو پارت
Welded Stub End
استاب اند درزدار پولاد پترو پارت
Welded Stub End
استاب اند درزدار پولاد پترو پارت

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351
امکانات پرتال دیجی صنعتی