بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.
محتوای متنی سایت
Seamless Concentric Reducer
تبدیل هم مرکز مانیسمان
Seamless Eccentric Reducer
تبدیل غیر هم مرکز مانیسمان
Welded Concentric Reducer
تبدیل هم مرکز درزدار
Welded Eccentric Reducer
تبدیل غیر هم مرکز درزدار

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351
امکانات پرتال دیجی صنعتی