بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.
سه راهی کاهنده درزدار
Welded Reducing Outlet Tee
استاب اند طول کوتاه بدون درز
Seamless Stub End
ناودانی بال موازی
Channel with Parallel flanges
پیچ چوب
Wood Screw
زانویی 45 درجه مانیسمان
Seamless Elbow 45 Deg
پیچ چشمی
Eye Bolt
استاب اند طول کوتاه درزدار
Welded Stub End
لوله گالوانیزه بدون درز ( مانیسمان )
Seamless Galvanized Pipe

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351