بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.
درپوش مانیسمان
Seamless Cap
سه راهی مستقیم مانیسمان
Seamless Straight Tee
پروفیل چارچوبی
Frames For Wooden Doors
ناودانی بال موازی
Channel with Parallel flanges
پروفیل چارچوبی
Frames For Wooden Doors
ورق سیاه ST37
ST37 Sheet
تبدیل هم مرکز مانیسمان
Seamless Concentric Reducer
زانویی 90 درجه درزدار
Welded Elbow 90 Deg

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351