بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.
استاب اند طول کوتاه درزدار
Welded Stub End
واشر فنری
Flat washer
پروفیل زد سوله ( Z )
Z Profile
استاب اند طول بلند درزدار
Welded Stub End
تبدیل غیر هم مرکز مانیسمان
Seamless Eccentric Reducer
ورق سیاه ST44
ST44 Sheet
تیرآهن بال نیم پهن موازی ( IPE )
IPE Beam
تیرآهن بال پهن موازی ( هاش ) وزن متوسط ( HEB )
HEB Beam

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351