بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.
تبدیل غیر هم مرکز درزدار
Welded Eccentric Reducer
سه راهی مستقیم مانیسمان
Seamless Straight Tee
تبدیل هم مرکز درزدار
Welded Concentric Reducer
پیچ خودکار
Screw
سه راهی مستقیم مانیسمان
Seamless Straight Tee
استاب اند طول کوتاه درزدار
Welded Stub End
پیچ خودکار
Screw
زانویی 90 درجه درزدار
Welded Elbow 90 Deg

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351