بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

لوله کربن استیل درزدار ( جوش بدون الکترود ) سایز اسمی 34 اینچ ( قطر خارجی 864.0 میلیمتر و ضخامت 7.1 میلیمتر ) استاندارد API 5L PSL 2 گرید X60

Welded Carbon Steel Pipe ( Welded without filler metal ), NPS 34" ( OD 864.0mm, THK 7.1mm ) Wall Specified to API 5L PSL 2, Grade X60لوله کربن استیل درزدار ( جوش بدون الکترود ) سایز اسمی 34 اینچ ( قطر خارجی 864.0 میلیمتر و ضخامت 7.1 میلیمتر ) استاندارد API 5L PSL 2 گرید X60 با نام صنعتی  محصول مطابق با استاندارد در سیستم موجود می باشد.


Welded Carbon Steel Pipe ( Welded without filler metal ), NPS 34" ( OD 864.0mm, THK 7.1mm ) Wall Specified to API 5L PSL 2, Grade X60

قیمت این محصول 0 ریـــــــــــــال است .
واحد محاسبه قیمت :شاخه شش متری

شناسه محصول در سیستم
444059


مشخصات هندسی ( Geometrical Properties )
سیستم آحاد
US ( اینچی )
System of Units
سایز اسمی لوله ( NPS )
34
Nominal Pipe Size ( NPS )
سایز اسمی لوله ( DN )
850
Nominal Pipe Size ( DN )
اندازه نامی ( اینچ )
34
Nominal Size ( inch )
اندازه نامی ( میلیمتر )
****
Nominal Size ( mm )
قطر خارجی لوله ( OD ) ( میلیمتر )
864
Outside Diameter ( OD ) ( mm )
قطر خارجی لوله ( OD ) ( اینچ )
34.000
Outside Diameter ( OD ) ( inch )
ضخامت دیواره لوله ( .W.T ) ( میلیمتر )
7.1
Wall Thickness ( W.T. ) ( mm )
ضخامت دیواره لوله ( .W.T ) ( اینچ )
0.281
Wall Thickness ( W.T. ) ( inch )
اسکجول لوله
****
Pipe Schedule
شاخص استاندارد ضخامت
****
Pipe Schedule designation
PSL لوله
PSL 2
Pipe Product Specification Level
قطر داخلی لوله ( ID ) ( میلیمتر )
849.8
Inside Diameter ( ID ) ( mm )
قطر داخلی لوله ( ID ) ( اینچ )
33.438
Inside Diameter ( ID ) ( inch )
وزن واحد طول ( کیلوگرم بر متر )
150.03
Weight Per Unit Length ( kg/m )
وزن واحد طول ( پوند بر فوت )
101.29
Weight Per Unit Length ( lb/ft )
آرایش انتهایی لوله
پخ شده ( Beveled )
End Pipe
روش های اتصال لوله
جوش لب به لب / اتصال فلنجی
Pipe Jointing Methods
طول رزوه شده لوله بر مبنای استاندارد ( میلیمتر )
****
Thread Engagement ( mm )
طول رزوه شده لوله بر مبنای استاندارد ( اینچ )
****
Thread Engagement ( inch )
عمق بوشن مورد استفاده بر مبنای استاندارد ( میلیمتر )
****
Socket Depth ( mm )
عمق بوشن مورد استفاده بر مبنای استاندارد ( اینچ )
****
Socket Depth ( inch )
جنس لوله
کربن استیل ( فولاد سیاه )
Pipe Material
نوع درز جوش
درز مستقیم و اسپیرال
Type of Seam
فشار کاری لوله ( بار )
< 41
Pipe Working Pressure ( bar )
فشار کاری لوله ( پوند بر اینچ مربع )
< 590
Pipe Working Pressure ( psi )
محدوده دمای کاری لوله ( سانتیگراد )
29- تا 400 درجه سانتیگراد
Working Temperature Range ( ͦC )
محدوده دمای کاری لوله ( فارنهایت )
20- تا 752 درجه فارنهایت
Working Temperature Range ( ͦF )
نوع جوش
EW
Type of Weld
ضریب کارایی جوش ( Ej )
0.85
Weld Efficiency Factor ( Ej )
ضریب کاهش استحکام جوش ( W )
0.95 در 399 درجه سانتیگراد و در دماهای پایینتر از 371 درجه سانتیگراد برابر 1 است.
Weld Strength Reduction Factor ( W )
محدوده طول تولید ( متر )
SRL 5 - 7.5 / DRL 10 - 13
Manufacturing Length Range ( m )
محدوده طول تولید ( فوت )
SRL 18 - 22 / DRL 38 - 45
Manufacturing Length Range ( ft )
نرم طول تولید ( متر )
SRL 6 / DRL 12
Normal Manufacturing Length ( m )
نرم طول تولید ( فوت )
SRL 20 / DRL 40
Normal Manufacturing Length ( ft )
وزن یک شاخه ( کیلوگرم )
SRL 900.18 / DRL 1800.36
Weight Of A Full Length ( kg )
وزن یک شاخه ( پوند )
SRL 2025.80 / DRL 4051.60
Weight Of A Full Length ( lbs )
نوع تولید
درزدار ( درز جوش )
Manufacturing Type
نوع پوشش
ندارد
Coating Type
آیتم های جستجو ( Searching Items )
استاندارد لوله
API 5L
Pipe Standard
گرید لوله
X60
Pipe Grade
رده لوله
****
Pipe schedule
استانداردهای معادل ( Equivalent Standards )
استاندارد ایران
IPS-M-PI-190 (2)
Iranian Standard
استاندارد آمریکا
****
American Standard
استانداردهای اروپا
****
European Standards
سایر استانداردها
( ISO 3183, Gr L415 :بین المللی )
Other Standards
آیتم های قیمت گذاری ( Pricing Items )
پارامتر ارزیابی
1
SystemWeight
تلرانس ها ( Tolerances )
حداقل قطر خارجی لوله ( میلیمتر )
861.8
Min External Diameter ( mm )
حداکثر قطر خارجی لوله ( میلیمتر )
870.5
Max External Diameter ( mm )
حداقل قطر خارجی لوله ( اینچ )
33.915
Min External Diameter ( inch )
حداکثر قطر خارجی لوله ( اینچ )
34.255
Max External Diameter ( inch )
حداقل ضخامت دیواره لوله ( میلیمتر )
6.6
Min Wall Thickness ( mm )
حداکثر ضخامت دیواره لوله ( میلیمتر )
8.5
Max Wall Thickness ( mm )
حداقل ضخامت دیواره لوله ( اینچ )
0.259
Min Wall Thickness ( inch )
حداکثر ضخامت دیواره لوله ( اینچ )
0.336
Max Wall Thickness ( inch )
حداقل طول لوله ( متر )
SRL 2.74 / DRL 4.27
Min Pipe Length ( m )
حداکثر طول لوله ( متر )
SRL 6.86 / DRL 13.72
Max Pipe Length ( m )
حداقل طول لوله ( فوت )
SRL 9.0 / DRL 14.0
Min Pipe Length ( ft )
حداکثر طول لوله ( فوت )
SRL 22.5 / DRL 45.0
Max Pipe Length ( ft )
حداقل وزن واحد طول ( کیلوگرم بر متر )
142.53
Min Weight Per Unit Length ( kg/m )
حداکثر وزن واحد طول ( کیلوگرم بر متر )
165.03
Max Weight Per Unit Length ( kg/m )
حداقل وزن واحد طول ( پوند بر فوت )
96.23
Min Weight Per Unit Length ( lb/ft )
حداکثر وزن واحد طول ( پوند بر فوت )
111.42
Max Weight Per Unit Length ( lb/ft )
نتایج آزمون های فیزیکی ( Results of Physical Tests )
حداقل استحکام کششی ( MPa )
517
Min Tensile Strength ( Mpa )
حداقل استحکام کششی ( ksi )
75
Min Tensile Strength ( ksi )
حداکثر استحکام کششی ( MPa )
758
Max Tensile Strength ( MPa )
حداکثر استحکام کششی ( ksi )
110
Max Tensile Strength ( ksi )
حداقل استحکام تسلیم ( MPa )
414
Min Yield Strength ( Mpa )
حداقل استحکام تسلیم ( ksi )
60
Min Yield Strength ( ksi )
حداکثر استحکام تسلیم ( MPa )
565
Max Yield Strength ( MPa )
حداکثر استحکام تسلیم ( ksi )
82
Max Yield Strength ( ksi )
آزمون فشار هیدرواستاتیکی استاندارد ( بار )
61
Standard Hydrostatic Test Pressure ( bar )
آزمون فشار هیدرواستاتیکی استاندارد ( پوند بر اینچ مربع )
885
Standard Hydrostatic Test Pressure ( psi )
آزمون فشار هیدرواستاتیکی متناوب ( بار )
61
Alternate Hydrostatic Test Pressure ( bar )
آزمون فشار هیدرواستاتیکی متناوب ( پوند بر اینچ مربع )
884.7318
Alternate Hydrostatic Test Pressure ( psi )
حداقل فشار تسلیم ( بار )
68
Internal Pressure At Minimum Yield ( bar )
حداقل فشار تسلیم ( پوند بر اینچ مربع )
992
Internal Pressure At Minimum Yield ( psi )
حد فشار نهایی ( بار )
85
Ultimate Burst Pressure ( bar )
حد فشار نهایی ( پوند بر اینچ مربع )
1240
Ultimate Burst Pressure ( psi )
حداقل درجه سختی راکول
****
Min Rockwell Hardness
حداکثر درجه سختی راکول
B81.7
Max Rockwell Hardness
حداقل درجه سختی برینل
****
Min Brinell Hardness
حداکثر درجه سختی برینل
152
Max Brinell Hardness
زبری سطح داخلی لوله ( e ) ( میلیمتر )
0.02 - 0.09
Pipe Absolute Roughness Value ( e ) ( mm )
زبری سطح داخلی لوله ( e ) ( اینچ )
0.00079 - 0.00354
Pipe Absolute Roughness Value ( e ) ( inch )
زبری نسبی ( e/D )
6.47211108496117E-05
Relative Pipe Roughness ( e/D )
درصد افزایش طول
***
Elongation Percentage
نتایج آزمون های شیمیایی ( Results of Chemical Tests )
آزمون پوشش مقاوم خوردگی
***
Corrosion Resistant Coating Test
میزان خوردگی مجاز
1.6 - 3.2 mm
Corrosion Allowance
مواد خورنده لوله
Hydroxide ( OH-) / Sodium Hydroxide ( NaOH ) / Nitrate ( NO3- ) / Amine / Hydrogen Sulfide ( H2S ) / Caustic / Hydrogen ( H ) / Sea Water
Pipe Corrosive Substances
ترکیب شیمیایی ( Chemical Composition )
مقدار کربن در مواد لوله % ( C )
max 0.22
Carbon Percentage
مقدار منگنز در مواد لوله % ( Mn )
max 1.40
Manganese Percentage
مقدار گوگرد در مواد لوله % ( S )
max 0.015
Sulfur Percentage
مقدار فسفر در مواد لوله % ( P )
max 0.025
Phosphorus Percentage
مقدار سیلیسیم در مواد لوله % ( Si )
****
Silicium Percentage
مقدار کروم در مواد لوله % ( Cr )
****
Chromium Percentage
مقدار مس در مواد لوله % ( Cu )
****
Cupper Percentage
مقدار مولیبدن در مواد لوله % ( Mo )
****
Molybdenum Percentage
مقدار نیکل در مواد لوله % ( Ni )
****
Nickel Percentage
مقدار وانادیوم در مواد لوله % ( V )
****
Vanadium Percentage
مقدار کلومبیوم در مواد لوله % ( Cb )
****
Columbium Percentage
مقدار آلومینیوم در مواد لوله % ( Al )
****
Aluminium Percentage
مقدار کبالت در مواد لوله % ( Co )
****
Cobalt Percentage
درصد سایر عناصر در مواد لوله
Cb + V + Ti ≤ 0.15% ( At the discretion of the manufacture )
Percentage of Other Elements
خدمات موجود ( Available Services )
آبکاری گالوانیزه سرد
***
Electrolysis Deposit
پوشش گالوانیزه گرم
***
Hot Dip Galvanized
پوشش های غیر فلزی
موجود
Non-metallic Coating
ماشینکاری
موجود
Machinability
اطلاعات تکمیلی ( Additional information )
روش های تولید
***
Manufacturing Methods
علامت گذاری های روی لوله
***
Pipe Marking Symbol
تعداد لوله در هر بندیل
***
Number of Pipes per Package

کاربرد این لوله درزدار در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع سنگین است.

This Welded pipe is used in oil and gas industry, petrochemical and heavy industry.

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351