بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

ورق سیاه فولادی ضخامت 10.0 الی 12.5 میلیمتر، عرض 1200 الی 1500 میلیمتر، طول بیشتر از 6000 میلیمتر استاندارد ISIRI 3694 گرید 355-3-ک ( ST 52 )

Hot rolled Steel Sheet thickness 10.0 to 12.5mm , width 1200 to 1500mm, length over 6000mm , Standard ISIRI 3694 Gr. K-3-355 ( ST 52 )
مشخصات هندسی ( Geometrical Properties )
سیستم آحاد
SI ( متریک )
System of Units
نوع ورق
ورق فولادی گرم نوردیده ( ورق سیاه )
Sheet type
محدوده ضخامت ورق ( e ) ( میلیمتر )
10.0 < e ≤ 12.5
Sheet thickness range ( e ) ( mm )
محدوده عرض ورق ( b ) ( میلیمتر )
1200 < b ≤ 1500
Sheet width range ( b ) ( mm )
محدوده طول ورق ( l ) ( میلیمتر )
6000 < l
Sheet length range ( l ) ( mm )
جنس ورق
فولاد ساختمانی کم کربن ( آهنی )
Sheet material
نوع تولید
نورد گرم
Manufacturing Type
آیتم های جستجو ( Searching Items )
استاندارد ورق
ISIRI 3694
Sheet Standard
گرید ورق
3-355
Sheet Grade
استانداردهای معادل ( Equivalent Standards )
استاندارد ایران
****
Iranian Standard
استاندارد آمریکا
( SAE / AISI 1017, 1020 ) / ( ASTM A573, Gr. 78 )
American Standard
استانداردهای اروپا
( AFNOR NFA 35-501, Gr. E36 :فرانسه ) / ( DIN 17100, Gr. ST52 :آلمان ) / ( BS 4360, Gr. 58 :انگلیس )
European Standards
سایر استانداردها
****
Other Standards
آیتم های قیمت گذاری ( Pricing Items )
پارامتر ارزیابی
1
SystemWeight
تلرانس ها ( Tolerances )
تلرانس ضخامت ورق
± 0.38mm
Sheet thickness tolerance
تلرانس عرض ورق
لبه بریده شده: 0.0mm / +8.0mm-
Sheet width tolerance
تلرانس طول ورق
0.0mm / +45.0mm-
Sheet length tolerance
تلرانس ناراستی مجاز لبه طولی ورق
ورقه ( ورق تخت ): 0.5 درصد طول ورقه ( 0.005L ) / کلاف: 25 میلیمتر به ازای هر 5000 میلیمتر طول کلاف
Longitudinal edge strightness tolerance
تلرانس انحراف مجاز از گونیا بودن لبه عرضی ورق
max 3.2mm
Transverse edge squareness tolerance
تلرانس انحراف مجاز از تخت بودن سطح ورق
agreement
Sheet surface flatness tolerance
نتایج آزمون های فیزیکی ( Results of Physical Tests )
حداقل استحکام کششی ( MPa )
490
Min Tensile Strength ( Mpa )
حداکثر استحکام کششی ( MPa )
****
Max Tensile Strength ( MPa )
حداقل استحکام تسلیم ( MPa )
355
Min Yield Strength ( Mpa )
حداکثر استحکام تسلیم ( MPa )
****
Max Yield Strength ( MPa )
حداکثر درجه سختی راکول
****
Max Rockwell Hardness
حداکثر درجه سختی برینل
****
Max Brinell Hardness
درصد ازدیاد طول نسبی
حداقل 16 درصد در 50 میلیمتر
Longitudinal Elongation
درصد کشیدگی عرضی نسبی
****
Transverse Elongation
ترکیب شیمیایی ( Chemical Composition )
مقدار کربن در مواد ورق % ( C )
max 0.20
Carbon Percentage
مقدار فسفر در مواد ورق % ( P )
max 0.040
Phosphorus Percentage
مقدار گوگرد در مواد ورق % ( S )
max 0.040
Sulfur Percentage
مقدار منگنز در مواد ورق % ( Mn )
≤ 1.60
Manganese Percentage
مقدار سیلیسیم در مواد ورق % ( Si )
≤ 0.55
Silicon Percentage
مقدار نیتروژن در مواد ورق % ( N )
****
Nitrogen Percentage
مقدار نیکل در مواد ورق % ( Ni )
****
Nickel Percentage
مقدار کروم در مواد ورق % ( Cr )
****
Chromium Percentage
مقدار مولیبدن در مواد ورق % ( Mo )
****
Molybdenum Percentage
درصد سایر عناصر در مواد ورق
****
Percentage of Other Elements
حداکثر میزان کربن معادل
****
Maximum Carbon Equivalent
خدمات موجود ( Available Services )
آبکاری گالوانیزه سرد
موجود
Electrolysis Deposit
پوشش گالوانیزه گرم
موجود
Hot Dip Galvanized
پوشش های غیر فلزی
موجود
Non-metallic Coating
ماشینکاری
موجود
Machinability

این نوع از ورق در ساخت انواع محصولات فولادی مانند لوله و پروفیل در صنعت و همچنین انواع سازه های فلزی در صنایع راه و ساختمان و نفت و گاز کاربرد دارند.

Application of this Sheet is in manufacture of steel products such as pipes and profiles in industry as well as metal structures in civil engineering industry and oil and gas industry.

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351