بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

سه راهی جوشی مانیسمان BW فولاد آلیاژی انشعاب کاهنده ( Reducing ) سایز 20*36 اینچ رده 30 استاندارد ASTM A234 / ASME B16.9 گرید WP91

Buttwelding Reducing Outlet Tee Seamless Alloy Steel NPS 36*20" SCH 30 Wall Specified to ASME B16.9 / ASTM A234 Grade WP91سه راهی جوشی مانیسمان BW فولاد آلیاژی انشعاب کاهنده ( Reducing ) سایز 20*36 اینچ رده 30 استاندارد ASTM A234 / ASME B16.9 گرید WP91 با نام صنعتی  محصول مطابق با استاندارد در سیستم موجود می باشد.


Buttwelding Reducing Outlet Tee Seamless Alloy Steel NPS 36*20" SCH 30 Wall Specified to ASME B16.9 / ASTM A234 Grade WP91

قیمت این محصول 0 ریـــــــــــــال است .
واحد محاسبه قیمت :عدد

شناسه محصول در سیستم
340146


اطلاعات تکمیلی ( Additional information )
تعداد سه راهی در هر بسته
Packaging Acc. To ASTM D3951
Number of Tees per Package
علامت گذاری های روی سه راهی
The Manufacturer's Name or Trade Mark / SCH or Nominal Wall Thickness Designation / Size / WP91 / Heat Number
Tee Marking Symbol
روش های تولید
Forging or Shaping by Hammering, Pressing, Piercing, Extruding, Upsetting, Rolling, Bending, Fusion Welding, Machining
Manufacturing Methods
خدمات موجود ( Available Services )
ماشینکاری
موجود
Machinability
پوشش های غیر فلزی
موجود
Non-metallic Coating
پوشش گالوانیزه گرم
موجود
Hot Dip Galvanized
آبکاری گالوانیزه سرد
موجود
Electrolysis Deposit
ترکیب شیمیایی ( Chemical Composition )
درصد سایر عناصر در مواد سه راهی
( نیتروژن: Nitrogen ( N ): 0.03 - 0.07 ) / ( زیرکونیوم: Zirconium ( Zr ): max 0.01 )
Percentage of Other Elements
مقدار تیتانیوم در مواد سه راهی % ( Ti )
max 0.01
Titanium Percentage
مقدار آلومینیوم در مواد سه راهی % ( Al )
max 0.02
Aluminium Percentage
مقدار کلومبیوم در مواد سه راهی % ( Cb )
0.06 - .10
Columbium Percentage
مقدار وانادیوم در مواد سه راهی % ( V )
0.18 - 0.25
Vanadium Percentage
مقدار مس در مواد سه راهی % ( Cu )
****
Cupper Percentage
مقدار نیکل در مواد سه راهی % ( Ni )
max 0.40
Nickel Percentage
مقدار مولیبدن در مواد سه راهی % ( Mo )
0.85 - 1.05
Molybdenum Percentage
مقدار کروم در مواد سه راهی % ( Cr )
8.0 - 9.5
Chromium Percentage
مقدار سیلیسیم در مواد سه راهی % ( Si )
0.20 - 0.50
Silicon Percentage
مقدار گوگرد در مواد سه راهی % ( S )
max 0.010
Sulfur Percentage
مقدار فسفر در مواد سه راهی % ( P )
max 0.020
Phosphorus Percentage
مقدار منگنز در مواد سه راهی % ( Mn )
0.30 - 0.60
Manganese Percentage
مقدار کربن در مواد سه راهی % ( C )
0.08 - 0.12
Carbon Percentage
آزمون های غیر مخرب ( NDT )
آزمون جریان گردابی ( ECT )
N/A
Eddy Current Testing ( ECT )
آزمون ذرات مغناطیسی ( MT )
N/A
Magnetic Particle Testing ( MT )
آزمون مایعات نافذ ( PT )
N/A
Liquid Penetrant Testing ( PT )
آزمون فراصوت ( UT )
N/A
Ultrasonic Testing ( UT )
آزمون رادیوگرافی ( RT )
N/A
Radiography Testing ( RT )
نتایج آزمون های شیمیایی ( Results of Chemical Tests )
مواد خورنده سه راهی
Hydroxide ( OH-) / Sodium Hydroxide ( NaOH ) / Nitrate ( NO3- ) / Amine / Hydrogen Sulfide ( H2S ) / Caustic / Hydrogen ( H ) / Sea Water
Tee Corrosive Substances
میزان خوردگی مجاز
0.5 - 2.0 mm
Corrosion Allowance
ماکزیمم کربن معادل ( C.E. )
****
Max Carbon Equivalent
نتایج آزمون های فیزیکی ( Results of Physical Tests )
درصد کشیدگی عرضی
13 درصد در 4D از نمونه آزمایش
Transverse Elongation
درصد افزایش طول
20 درصد در 4D از نمونه آزمایش
Elongation Percentage
حداکثر درجه سختی برینل
250
Max Brinell Hardness
حداقل درجه سختی برینل
190
Min Brinell Hardness
حداکثر درجه سختی راکول
B101.6
Max Rockwell Hardness
حداقل درجه سختی راکول
B91.5
Min Rockwell Hardness
آزمون فشار هیدرواستاتیک استاندارد
Acc. to Para. S54 ASTM A960 / A960M
Standard Hydrostatic Test Pressure
حداقل فشار تست گواه سوم ( پوند بر اینچ مربع )
3127
3th Minimum Proof test Pressure ( psi )
حداقل فشار تست گواه دوم ( پوند بر اینچ مربع )
3284
2nd Minimum Proof test Pressure ( psi )
حداقل فشار تست گواه اول ( پوند بر اینچ مربع )
3440
1st Minimum Proof test Pressure ( psi )
حداقل فشار تست گواه سوم ( بار )
215
3th Minimum Proof test Pressure ( bar )
حداقل فشار تست گواه دوم ( بار )
226
2nd Minimum Proof test Pressure ( bar )
حداقل فشار تست گواه اول ( بار )
237
1st Minimum Proof test Pressure ( bar )
حداکثر استحکام تسلیم ( ksi )
****
Max Yield Strength ( ksi )
حداکثر استحکام تسلیم ( MPa )
****
Max Yield Strength ( MPa )
حداقل استحکام تسلیم ( ksi )
60
Min Yield Strength ( ksi )
حداقل استحکام تسلیم ( MPa )
415
Min Yield Strength ( Mpa )
حداکثر استحکام کششی ( ksi )
****
Max Tensile Strength ( ksi )
حداکثر استحکام کششی ( MPa )
****
Max Tensile Strength ( MPa )
حداقل استحکام کششی ( ksi )
90
Min Tensile Strength ( ksi )
حداقل استحکام کششی ( MPa )
620
Min Tensile Strength ( Mpa )
تلرانس ها ( Tolerances )
تلرانس زاویه ای وجه سه راهی ( P ) ( اینچ )
±0.50
Off Plain Tolerance ( P ) ( inch )
تلرانس زاویه ای وجه سه راهی ( P ) ( میلیمتر )
±13
Off Plain Tolerance ( P ) ( mm )
تلرانس زاویه ای انتهای سه راهی ( Q ) ( اینچ )
±0.19
Off Angle Tolerance ( Q ) ( inch )
تلرانس زاویه ای انتهای سه راهی ( Q ) ( میلیمتر )
±5
Off Angle Tolerance ( Q ) ( mm )
حداکثر فاصله مرکز تا انتهای انشعاب سه راهی ( اینچ )
23.09
Max Center-to-End at Outlet Line ( inch )
حداقل فاصله مرکز تا انتهای انشعاب سه راهی ( اینچ )
22.91
Min Center-to-End at Outlet Line ( inch )
حداکثر فاصله مرکز تا انتهای انشعاب سه راهی ( میلیمتر )
586
Max Center-to-End at Outlet Line ( mm )
حداقل فاصله مرکز تا انتهای انشعاب سه راهی ( میلیمتر )
582
Min Center-to-End at Outlet Line ( mm )
حداکثر فاصله مرکز تا انتهای خط اصلی سه راهی ( اینچ )
26.69
Max Center-to-End at Run Line ( inch )
حداقل فاصله مرکز تا انتهای خط اصلی سه راهی ( اینچ )
26.31
Min Center-to-End at Run Line ( inch )
حداکثر فاصله مرکز تا انتهای خط اصلی سه راهی ( میلیمتر )
678
Max Center-to-End at Run Line ( mm )
حداقل فاصله مرکز تا انتهای خط اصلی سه راهی ( میلیمتر )
668
Min Center-to-End at Run Line ( mm )
حداکثر قطر داخلی در لبه انتهایی انشعاب سه راهی ( اینچ )
19.19
Max Inside Diameter at Outlet Line ( inch )
حداقل قطر داخلی در لبه انتهایی انشعاب سه راهی ( اینچ )
18.81
Min Inside Diameter at Outlet Line ( inch )
حداکثر قطر داخلی در لبه انتهایی انشعاب سه راهی ( میلیمتر )
487.40
Max Inside Diameter at Outlet Line ( mm )
حداقل قطر داخلی در لبه انتهایی انشعاب سه راهی ( میلیمتر )
477.80
Min Inside Diameter at Outlet Line ( mm )
حداکثر قطر داخلی در لبه انتهایی خط اصلی سه راهی ( اینچ )
34.93
Max Inside Diameter at Run Line ( inch )
حداقل قطر داخلی در لبه انتهایی خط اصلی سه راهی ( اینچ )
34.55
Min Inside Diameter at Run Line ( inch )
حداکثر قطر داخلی در لبه انتهایی خط اصلی سه راهی ( میلیمتر )
887.04
Max Inside Diameter at Run Line ( mm )
حداقل قطر داخلی در لبه انتهایی خط اصلی سه راهی ( میلیمتر )
877.44
Min Inside Diameter at Run Line ( mm )
حداکثر قطر خارجی انشعاب سه راهی ( اینچ )
20.25
Max Outside Diameter at Outlet Line ( inch )
حداقل قطر خارجی انشعاب سه راهی ( اینچ )
19.81
Min Outside Diameter at Outlet Line ( inch )
حداکثر قطر خارجی انشعاب سه راهی ( میلیمتر )
514.4
Max Outside Diameter at Outlet Line ( mm )
حداقل قطر خارجی انشعاب سه راهی ( میلیمتر )
503.2
Min Outside Diameter at Outlet Line ( mm )
حداکثر قطر خارجی خط اصلی سه راهی ( اینچ )
36.25
Max Outside Diameter at Run Line ( inch )
حداقل قطر خارجی خط اصلی سه راهی ( اینچ )
35.81
Min Outside Diameter at Run Line ( inch )
حداکثر قطر خارجی خط اصلی سه راهی ( میلیمتر )
920.4
Max Outside Diameter at Run Line ( mm )
حداقل قطر خارجی خط اصلی سه راهی ( میلیمتر )
909.2
Min Outside Diameter at Run Line ( mm )
آیتم های قیمت گذاری ( Pricing Items )
پارامتر ارزیابی
1
SystemWeight
استانداردهای معادل ( Equivalent Standards )
سایر استانداردها
****
Other Standards
استانداردهای اروپا
( BS EN 10253-2, X10CrMoVNb9-1 : انگلیس ) / ( DIN 2615, X10CrMoVNb9 1 : آلمان )
European Standards
استاندارد آمریکا
SA-234 Gr WP91 in ASME SEC2 / ANSI B16.9
American Standard
استاندارد ایران
****
Iranian Standard
آیتم های جستجو ( Searching Items )
رده سه راهی
30
Tee Schedule
گرید سه راهی
WP91
Tee Grade
استاندارد سه راهی
ASTM A234 / ASME B16.9
Tee Standard
مشخصات هندسی ( Geometrical Properties )
نوع پوشش
ندارد
Coating Type
نوع تولید
بدون درز
Manufacturing Type
جنس سه راهی
فولاد آلیاژی
Tee Material
آرایش انتهایی سه راهی
ورودی: پخ ساده ( Plain Bevel ) / خروجی: پخ ساده ( Plain Bevel )
Tee End Preparation
محدوده دمای کاری سه راهی ( فارنهایت )
بالاتر از 900
Working Temperature Range ( ͦF )
محدوده دمای کاری سه راهی ( سانتیگراد )
بالاتر از 500
Working Temperature Range ( ͦC )
وزن واحد ( پوند بر عدد )
1682.415
Unit Weight ( lb/Unit )
وزن واحد ( کیلوگرم بر عدد )
763.00
Unit Weight ( kg/Unit )
شاخص استاندارد ضخامت
****
Pipe Schedule designation
اسکجول بدنه سه راهی
30
Tee Schedule
فاصله مرکز تا انتهای انشعاب سه راهی ( M ) ( اینچ )
23
Center-to-End at Outlet Line ( M ) ( inch )
فاصله مرکز تا انتهای انشعاب سه راهی ( M ) ( میلیمتر )
584
Center-to-End at Outlet Line ( M ) ( mm )
فاصله مرکز تا انتهای خط اصلی سه راهی ( C ) ( اینچ )
26.5
Center-to-End at Run Line ( C ) ( inch )
فاصله مرکز تا انتهای خط اصلی سه راهی ( C ) ( میلیمتر )
673
Center-to-End at Run Line ( C ) ( mm )
قطر داخلی در لبه انتهایی انشعاب سه راهی ( d2 ) ( اینچ )
19
Inside Diameter at Outlet Line ( d2 ) ( inch )
قطر داخلی در لبه انتهایی انشعاب سه راهی ( d2 ) ( میلیمتر )
482.6
Inside Diameter at Outlet Line ( d2 ) ( mm )
قطر داخلی در لبه انتهایی خط اصلی سه راهی ( d1 ) ( اینچ )
34.74
Inside Diameter at Run Line ( d1 ) ( inch )
قطر داخلی در لبه انتهایی خط اصلی سه راهی ( d1 ) ( میلیمتر )
882.24
Inside Diameter at Run Line ( d1 ) ( mm )
ضخامت دیواره انشعاب سه راهی ( W.T.2 ) ( اینچ )
0.5
Wall Thickness at Outlet Line ( W.T.2 ) ( inch )
ضخامت دیواره انشعاب سه راهی ( W.T.2 ) ( میلیمتر )
12.7
Wall Thickness at Outlet Line ( W.T.2 ) ( mm )
ضخامت دیواره خط اصلی سه راهی ( W.T.1 ) ( اینچ )
0.63
Wall Thickness at Run Line ( W.T.1 ) ( inch )
ضخامت دیواره خط اصلی سه راهی ( W.T.1 ) ( میلیمتر )
15.88
Wall Thickness at Run Line ( W.T.1 ) ( mm )
قطر خارجی انشعاب سه راهی ( D2 ) ( اینچ )
20
Outside Diameter at Outlet Line ( D2 ) ( inch )
قطر خارجی انشعاب سه راهی ( D2 ) ( میلیمتر )
508
Outside Diameter at Outlet Line ( D2 ) ( mm )
قطر خارجی خط اصلی سه راهی ( D1 ) ( اینچ )
36
Outside Diameter at Run Line ( D1 ) ( inch )
قطر خارجی خط اصلی سه راهی ( D1 ) ( میلیمتر )
914
Outside Diameter at Run Line ( D1 ) ( mm )
نوع سه راهی
کاهنده ( Reducing )
Type of Tee
اندازه اسمی سه راهی ( DN )
900*500
Diameter Nominal ( DN )
اندازه اسمی سه راهی ( NPS )
36*20
Nominal Pipe Size ( NPS )
سیستم آحاد
SI ( متریک ) - US ( اینچی )
System of Units

کاربرد این سه راهی مانیسمان در انواع سیستم های لوله کشی به خصوص در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع سنگین است. این نوع از سه راهی برای اتصال به انواع لوله های کربن استیل و فولاد آلیاژی از جمله لوله های A691, A335, A672, A134, A106, A53, API 5L مناسب است.

Application of the Reducing Outlet Tee Seamless in a variety of piping systems especially in the oil and gas industry, petrochemical and other heavy industries. This type of Tee is perfect to connect to a variety of carbon steel and alloy steel pipes, including A691, A335, A672, A134, A106, A53, API 5L.

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351