بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

سه راهی جوشی درزدار BW فولاد آلیاژی انشعاب کاهنده ( Reducing ) سایز 8*16 اینچ رده XS استاندارد ASTM A234 / ASME B16.9 گرید WP1

Buttwelding Reducing Outlet Tee Welded Alloy Steel NPS 16*8" SCH XS Wall Specified to ASME B16.9 / ASTM A234 Grade WP1سه راهی جوشی درزدار BW فولاد آلیاژی انشعاب کاهنده ( Reducing ) سایز 8*16 اینچ رده XS استاندارد ASTM A234 / ASME B16.9 گرید WP1 با نام صنعتی  محصول مطابق با استاندارد در سیستم موجود می باشد.


Buttwelding Reducing Outlet Tee Welded Alloy Steel NPS 16*8" SCH XS Wall Specified to ASME B16.9 / ASTM A234 Grade WP1

قیمت این محصول 0 ریـــــــــــــال است .
واحد محاسبه قیمت :عدد

شناسه محصول در سیستم
345650


مشخصات هندسی ( Geometrical Properties )
سیستم آحاد
SI ( متریک ) - US ( اینچی )
System of Units
اندازه اسمی سه راهی ( NPS )
16*8
Nominal Pipe Size ( NPS )
اندازه اسمی سه راهی ( DN )
400*200
Diameter Nominal ( DN )
نوع سه راهی
کاهنده ( Reducing )
Type of Tee
قطر خارجی خط اصلی سه راهی ( D1 ) ( میلیمتر )
406.4
Outside Diameter at Run Line ( D1 ) ( mm )
قطر خارجی خط اصلی سه راهی ( D1 ) ( اینچ )
16
Outside Diameter at Run Line ( D1 ) ( inch )
قطر خارجی انشعاب سه راهی ( D2 ) ( میلیمتر )
219.1
Outside Diameter at Outlet Line ( D2 ) ( mm )
قطر خارجی انشعاب سه راهی ( D2 ) ( اینچ )
8.62
Outside Diameter at Outlet Line ( D2 ) ( inch )
ضخامت دیواره خط اصلی سه راهی ( W.T.1 ) ( میلیمتر )
12.7
Wall Thickness at Run Line ( W.T.1 ) ( mm )
ضخامت دیواره خط اصلی سه راهی ( W.T.1 ) ( اینچ )
0.5
Wall Thickness at Run Line ( W.T.1 ) ( inch )
ضخامت دیواره انشعاب سه راهی ( W.T.2 ) ( میلیمتر )
12.7
Wall Thickness at Outlet Line ( W.T.2 ) ( mm )
ضخامت دیواره انشعاب سه راهی ( W.T.2 ) ( اینچ )
0.5
Wall Thickness at Outlet Line ( W.T.2 ) ( inch )
قطر داخلی در لبه انتهایی خط اصلی سه راهی ( d1 ) ( میلیمتر )
381
Inside Diameter at Run Line ( d1 ) ( mm )
قطر داخلی در لبه انتهایی خط اصلی سه راهی ( d1 ) ( اینچ )
15
Inside Diameter at Run Line ( d1 ) ( inch )
قطر داخلی در لبه انتهایی انشعاب سه راهی ( d2 ) ( میلیمتر )
193.7
Inside Diameter at Outlet Line ( d2 ) ( mm )
قطر داخلی در لبه انتهایی انشعاب سه راهی ( d2 ) ( اینچ )
7.62
Inside Diameter at Outlet Line ( d2 ) ( inch )
فاصله مرکز تا انتهای خط اصلی سه راهی ( C ) ( میلیمتر )
305
Center-to-End at Run Line ( C ) ( mm )
فاصله مرکز تا انتهای خط اصلی سه راهی ( C ) ( اینچ )
12
Center-to-End at Run Line ( C ) ( inch )
فاصله مرکز تا انتهای انشعاب سه راهی ( M ) ( میلیمتر )
273
Center-to-End at Outlet Line ( M ) ( mm )
فاصله مرکز تا انتهای انشعاب سه راهی ( M ) ( اینچ )
10.75
Center-to-End at Outlet Line ( M ) ( inch )
اسکجول بدنه سه راهی
****
Tee Schedule
شاخص استاندارد ضخامت
XS
Pipe Schedule designation
وزن واحد ( کیلوگرم بر عدد )
160.00
Unit Weight ( kg/Unit )
وزن واحد ( پوند بر عدد )
352.8
Unit Weight ( lb/Unit )
محدوده دمای کاری سه راهی ( سانتیگراد )
400 تا 470
Working Temperature Range ( ͦC )
محدوده دمای کاری سه راهی ( فارنهایت )
752 تا 878
Working Temperature Range ( ͦF )
نوع جوش
جوش ذوبی با الکترود ( Fusion Weld With Filler Metal )
Type of Weld
ضریب کارایی جوش ( Ej )
1
Weld Efficiency Factor ( Ej )
ضریب کاهش استحکام جوش ( W )
0.95 در 399 درجه سانتیگراد و در دماهای پایینتر از 371 درجه سانتیگراد برابر 1 است.
Weld Strength Reduction Factor ( W )
آرایش انتهایی سه راهی
ورودی: پخ ساده ( Plain Bevel ) / خروجی: پخ ساده ( Plain Bevel )
Tee End Preparation
جنس سه راهی
فولاد آلیاژی
Tee Material
نوع تولید
درزدار
Manufacturing Type
نوع پوشش
ندارد
Coating Type
آیتم های جستجو ( Searching Items )
استاندارد سه راهی
ASTM A234 / ASME B16.9
Tee Standard
گرید سه راهی
WP1
Tee Grade
رده سه راهی
XS
Tee Schedule
استانداردهای معادل ( Equivalent Standards )
استاندارد ایران
****
Iranian Standard
استاندارد آمریکا
SA-234 Gr WP1 in ASME SEC2 / ANSI B16.9
American Standard
استانداردهای اروپا
( BS EN 10253-2, 16 Mo3 : انگلیس ) / ( DIN 2615, 15 Mo3 : آلمان )
European Standards
سایر استانداردها
( JIS G3958, STPA12 : ژاپن ) / ( KS D3753, SPA12 : کره )
Other Standards
آیتم های قیمت گذاری ( Pricing Items )
پارامتر ارزیابی
1
SystemWeight
تلرانس ها ( Tolerances )
حداقل قطر خارجی خط اصلی سه راهی ( میلیمتر )
403.2
Min Outside Diameter at Run Line ( mm )
حداکثر قطر خارجی خط اصلی سه راهی ( میلیمتر )
410.4
Max Outside Diameter at Run Line ( mm )
حداقل قطر خارجی خط اصلی سه راهی ( اینچ )
15.88
Min Outside Diameter at Run Line ( inch )
حداکثر قطر خارجی خط اصلی سه راهی ( اینچ )
16.16
Max Outside Diameter at Run Line ( inch )
حداقل قطر خارجی انشعاب سه راهی ( میلیمتر )
217.5
Min Outside Diameter at Outlet Line ( mm )
حداکثر قطر خارجی انشعاب سه راهی ( میلیمتر )
221.5
Max Outside Diameter at Outlet Line ( mm )
حداقل قطر خارجی انشعاب سه راهی ( اینچ )
8.56
Min Outside Diameter at Outlet Line ( inch )
حداکثر قطر خارجی انشعاب سه راهی ( اینچ )
8.71
Max Outside Diameter at Outlet Line ( inch )
حداقل قطر داخلی در لبه انتهایی خط اصلی سه راهی ( میلیمتر )
377.80
Min Inside Diameter at Run Line ( mm )
حداکثر قطر داخلی در لبه انتهایی خط اصلی سه راهی ( میلیمتر )
384.20
Max Inside Diameter at Run Line ( mm )
حداقل قطر داخلی در لبه انتهایی خط اصلی سه راهی ( اینچ )
14.88
Min Inside Diameter at Run Line ( inch )
حداکثر قطر داخلی در لبه انتهایی خط اصلی سه راهی ( اینچ )
15.12
Max Inside Diameter at Run Line ( inch )
حداقل قطر داخلی در لبه انتهایی انشعاب سه راهی ( میلیمتر )
192.10
Min Inside Diameter at Outlet Line ( mm )
حداکثر قطر داخلی در لبه انتهایی انشعاب سه راهی ( میلیمتر )
195.30
Max Inside Diameter at Outlet Line ( mm )
حداقل قطر داخلی در لبه انتهایی انشعاب سه راهی ( اینچ )
7.56
Min Inside Diameter at Outlet Line ( inch )
حداکثر قطر داخلی در لبه انتهایی انشعاب سه راهی ( اینچ )
7.68
Max Inside Diameter at Outlet Line ( inch )
حداقل فاصله مرکز تا انتهای خط اصلی سه راهی ( میلیمتر )
303
Min Center-to-End at Run Line ( mm )
حداکثر فاصله مرکز تا انتهای خط اصلی سه راهی ( میلیمتر )
307
Max Center-to-End at Run Line ( mm )
حداقل فاصله مرکز تا انتهای خط اصلی سه راهی ( اینچ )
11.91
Min Center-to-End at Run Line ( inch )
حداکثر فاصله مرکز تا انتهای خط اصلی سه راهی ( اینچ )
12.09
Max Center-to-End at Run Line ( inch )
حداقل فاصله مرکز تا انتهای انشعاب سه راهی ( میلیمتر )
271
Min Center-to-End at Outlet Line ( mm )
حداکثر فاصله مرکز تا انتهای انشعاب سه راهی ( میلیمتر )
275
Max Center-to-End at Outlet Line ( mm )
حداقل فاصله مرکز تا انتهای انشعاب سه راهی ( اینچ )
10.69
Min Center-to-End at Outlet Line ( inch )
حداکثر فاصله مرکز تا انتهای انشعاب سه راهی ( اینچ )
10.81
Max Center-to-End at Outlet Line ( inch )
تلرانس زاویه ای انتهای سه راهی ( Q ) ( میلیمتر )
±3
Off Angle Tolerance ( Q ) ( mm )
تلرانس زاویه ای انتهای سه راهی ( Q ) ( اینچ )
±0.09
Off Angle Tolerance ( Q ) ( inch )
تلرانس زاویه ای وجه سه راهی ( P ) ( میلیمتر )
±6
Off Plain Tolerance ( P ) ( mm )
تلرانس زاویه ای وجه سه راهی ( P ) ( اینچ )
±0.25
Off Plain Tolerance ( P ) ( inch )
نتایج آزمون های فیزیکی ( Results of Physical Tests )
حداقل استحکام کششی ( MPa )
380
Min Tensile Strength ( Mpa )
حداقل استحکام کششی ( ksi )
55
Min Tensile Strength ( ksi )
حداکثر استحکام کششی ( MPa )
550
Max Tensile Strength ( MPa )
حداکثر استحکام کششی ( ksi )
80
Max Tensile Strength ( ksi )
حداقل استحکام تسلیم ( MPa )
205
Min Yield Strength ( Mpa )
حداقل استحکام تسلیم ( ksi )
30
Min Yield Strength ( ksi )
حداکثر استحکام تسلیم ( MPa )
****
Max Yield Strength ( MPa )
حداکثر استحکام تسلیم ( ksi )
****
Max Yield Strength ( ksi )
حداقل فشار تست گواه اول ( بار )
261
1st Minimum Proof test Pressure ( bar )
حداقل فشار تست گواه دوم ( بار )
249
2nd Minimum Proof test Pressure ( bar )
حداقل فشار تست گواه سوم ( بار )
238
3th Minimum Proof test Pressure ( bar )
حداقل فشار تست گواه اول ( پوند بر اینچ مربع )
3781
1st Minimum Proof test Pressure ( psi )
حداقل فشار تست گواه دوم ( پوند بر اینچ مربع )
3609
2nd Minimum Proof test Pressure ( psi )
حداقل فشار تست گواه سوم ( پوند بر اینچ مربع )
3438
3th Minimum Proof test Pressure ( psi )
آزمون فشار هیدرواستاتیک استاندارد
Acc. to Para. S54 ASTM A960 / A960M
Standard Hydrostatic Test Pressure
حداقل درجه سختی راکول
****
Min Rockwell Hardness
حداکثر درجه سختی راکول
B93.0
Max Rockwell Hardness
حداقل درجه سختی برینل
****
Min Brinell Hardness
حداکثر درجه سختی برینل
197
Max Brinell Hardness
درصد افزایش طول
30 درصد در 2 اینچ یا 50 میلیمتر
Elongation Percentage
درصد کشیدگی عرضی
20 درصد در 2 اینچ یا 50 میلیمتر
Transverse Elongation
نتایج آزمون های شیمیایی ( Results of Chemical Tests )
ماکزیمم کربن معادل ( C.E. )
****
Max Carbon Equivalent
میزان خوردگی مجاز
0.5 - 2.0 mm
Corrosion Allowance
مواد خورنده سه راهی
Hydroxide ( OH-) / Sodium Hydroxide ( NaOH ) / Nitrate ( NO3- ) / Amine / Hydrogen Sulfide ( H2S ) / Caustic / Hydrogen ( H ) / Sea Water
Tee Corrosive Substances
آزمون های غیر مخرب ( NDT )
آزمون رادیوگرافی ( RT )
Acc. To ASTM E94
Radiography Testing ( RT )
آزمون فراصوت ( UT )
Acc. To ASTM E213
Ultrasonic Testing ( UT )
آزمون مایعات نافذ ( PT )
For Cold Forming Methods Acc. to ASTM E165
Liquid Penetrant Testing ( PT )
آزمون ذرات مغناطیسی ( MT )
For Cold Forming Methods Acc. to ASTM E709
Magnetic Particle Testing ( MT )
آزمون جریان گردابی ( ECT )
N/A
Eddy Current Testing ( ECT )
ترکیب شیمیایی ( Chemical Composition )
مقدار کربن در مواد سه راهی % ( C )
max 0.28
Carbon Percentage
مقدار منگنز در مواد سه راهی % ( Mn )
0.30 - 0.90
Manganese Percentage
مقدار فسفر در مواد سه راهی % ( P )
max 0.045
Phosphorus Percentage
مقدار گوگرد در مواد سه راهی % ( S )
max 0.045
Sulfur Percentage
مقدار سیلیسیم در مواد سه راهی % ( Si )
0.10 - 0.50
Silicon Percentage
مقدار کروم در مواد سه راهی % ( Cr )
****
Chromium Percentage
مقدار مولیبدن در مواد سه راهی % ( Mo )
0.44 - 0.65
Molybdenum Percentage
مقدار نیکل در مواد سه راهی % ( Ni )
****
Nickel Percentage
مقدار مس در مواد سه راهی % ( Cu )
****
Cupper Percentage
مقدار وانادیوم در مواد سه راهی % ( V )
****
Vanadium Percentage
مقدار کلومبیوم در مواد سه راهی % ( Cb )
****
Columbium Percentage
مقدار آلومینیوم در مواد سه راهی % ( Al )
****
Aluminium Percentage
مقدار تیتانیوم در مواد سه راهی % ( Ti )
****
Titanium Percentage
درصد سایر عناصر در مواد سه راهی
****
Percentage of Other Elements
خدمات موجود ( Available Services )
آبکاری گالوانیزه سرد
موجود
Electrolysis Deposit
پوشش گالوانیزه گرم
موجود
Hot Dip Galvanized
پوشش های غیر فلزی
موجود
Non-metallic Coating
ماشینکاری
موجود
Machinability
اطلاعات تکمیلی ( Additional information )
روش های تولید
Forging or Shaping by Hammering, Pressing, Piercing, Extruding, Upsetting, Rolling, Bending, Fusion Welding, Machining
Manufacturing Methods
علامت گذاری های روی سه راهی
The Manufacturer's Name or Trade Mark / SCH or Nominal Wall Thickness Designation / Size / WP1 / Heat Number
Tee Marking Symbol
تعداد سه راهی در هر بسته
Packaging Acc. To ASTM D3951
Number of Tees per Package

کاربرد این سه راهی درزدار در انواع سیستم های لوله کشی به خصوص در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع سنگین است. این نوع از سه راهی برای اتصال به انواع لوله های کربن استیل و فولاد آلیاژی از جمله لوله های A691, A335, A672, A134, A106, A53, API 5L مناسب است.

Application of the Reducing Outlet Tee welded in a variety of piping systems especially in the oil and gas industry, petrochemical and other heavy industries. This type of Tee is perfect to connect to a variety of carbon steel and alloy steel pipes, including A691, A335, A672, A134, A106, A53, API 5L.

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351