بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

پیچ آلن با قطر 30 میلیمتر و طول 180 میلیمتر گام 3.50 استاندارد DIN 912 گرید 10.9

Socket Head Cap Screw M30*180 DIN 912 Gr 10.9پیچ آلن با قطر 30 میلیمتر و طول 180 میلیمتر گام 3.50 استاندارد DIN 912 گرید 10.9 با نام صنعتی  محصول مطابق با استاندارد در سیستم موجود می باشد.


Socket Head Cap Screw M30*180 DIN 912 Gr 10.9

قیمت این محصول 0 ریـــــــــــــال است .
واحد محاسبه قیمت :عدد

شناسه محصول در سیستم
356188


مشخصات هندسی ( Geometrical Properties )
سیستم آحاد
SI ( متریک )
System of Units
قطر اسمی پیچ ( D ) ( میلیمتر )
30
Nominal Diameter ( D ) ( mm )
قطر اسمی پیچ ( D ) ( اینچ )
****
Nominal Diameter ( D ) ( inch )
قطر گل پیچ ( D ) ( میلیمتر )
45
Head Diameter ( D ) ( mm )
قطر گل پیچ ( D ) ( اینچ )
1.77
Head Diameter ( D ) ( inch )
طول اسمی پیچ ( L ) ( میلیمتر )
180
Nominal Length ( L ) ( mm )
طول اسمی پیچ ( L ) ( اینچ )
7.09
Nominal Length ( L ) ( inch )
اندازه آچارخور پیچ ( s ) ( میلیمتر )
22
Width Across Flats ( s ) ( mm )
اندازه آچارخور پیچ ( s ) ( اینچ )
0.87
Width Across Flats ( s ) ( inch )
فاصله گوش تا گوش پیچ ( e ) ( میلیمتر )
***
Width Across Corners ( e ) ( mm )
فاصله گوش تا گوش پیچ ( e ) ( اینچ )
***
Width Across Corners ( e ) ( inch )
ارتفاع گل پیچ ( k ) ( میلیمتر )
30
Height of Head ( k ) ( mm )
ارتفاع گل پیچ ( k ) ( اینچ )
1.18
Height of Head ( k ) ( inch )
عمق آچار خور ( m ) ( میلیمتر )
18
Socket depth ( m ) ( mm )
عمق آچار خور ( m ) ( اینچ )
0.709
Socket depth ( m ) ( inch )
طول رزوه پیچ ( b ) ( میلیمتر )
72
Thread Length ( b ) ( mm )
طول رزوه پیچ ( b ) ( اینچ )
2.83
Thread Length ( b ) ( inch )
طول سادگی پیچ ( Ls ) ( میلیمتر )
28
Length of Unthreaded Shank ( Ls ) ( mm )
طول سادگی پیچ ( Ls ) ( اینچ )
4.25
Length of Unthreaded Shank ( Ls ) ( inch )
قطر سادگی پیچ ( ds ) ( میلیمتر )
33
Diameter of Unthreaded Shank ( mm )
قطر سادگی پیچ ( ds ) ( اینچ )
1.3
Diameter of Unthreaded Shank ( inch )
گام رزوه ( p ) ( میلیمتر )
3.5
Pitch ( p ) ( mm )
قطر گام ( dp ) ( میلیمتر )
27.727
Pitch Diameter ( dp ) ( mm )
قطر گام ( dp ) ( اینچ )
1.09
Pitch Diameter ( dp ) ( inch )
دنده در اینچ ( TPI )
****
Threads Per Inch ( TPI )
استاندارد گام رزوه
DIN 13
Pitch Standard
نوع رزوه
ISO Metric دنده درشت / نیم رزوه
Type of Thread
فرم رزوه
مثلثی سرتخت زاویه °60
Thread Form
جنس پیچ
فولاد کربنی
Bolt Material
نماد علامت گذاری پیچ
10.9
Bolt Marking Symobol
وزن واحد ( گرم بر عدد )
909.8
Unit Weight ( gr/unit )
آیتم های جستجو ( Searching Items )
استاندارد پیچ
DIN 912
Bolt Standard
گرید پیچ
10.9
Bolt Grade
کلاس پیچ
****
Bolt Class
استانداردهای معادل ( Equivalent Standards )
استاندارد بین المللی
ISO 4762
International Standard
استاندارد امریکا
ASME B18.3.1
American Standard
استاندارد آلمان
***
German Standard
سایر استانداردها
( استاندارد ژاپن : JIS B1176 )
Other Standards
آیتم های قیمت گذاری ( Pricing Items )
پارامتر ارزیابی
1
SystemWeight
تلرانس ها ( Tolerances )
حداقل اندازه آچارخور پیچ ( میلیمتر )
22.065
Min Wrench Size ( mm )
حداکثر اندازه آچارخور پیچ ( میلیمتر )
22.275
Max Wrench Size ( mm )
حداقل اندازه آچارخور پیچ ( اینچ )
0.869
Min Wrench Size ( inch )
حداکثر اندازه آچارخور پیچ ( اینچ )
0.877
Max Wrench Size ( inch )
حداقل قطر گل پیچ ( میلیمتر )
44.61
Min Head Diameter ( mm )
حداکثر قطر گل پیچ ( میلیمتر )
45
Max Head Diameter ( mm )
حداقل قطر گل پیچ ( اینچ )
1.756
Min Head Diameter ( inch )
حداکثر قطر گل پیچ ( اینچ )
1.772
Max Head Diameter ( inch )
حداقل فاصله گوش تا گوش پیچ ( میلیمتر )
***
Min Width Across Corners ( mm )
حداکثر فاصله گوش تا گوش پیچ ( میلیمتر )
***
Max Width Across Corners ( mm )
حداقل فاصله گوش تا گوش پیچ ( اینچ )
***
Min Width Across Corners ( inch )
حداکثر فاصله گوش تا گوش پیچ ( اینچ )
***
Max Width Across Corners ( inch )
حداقل ارتفاع گل پیچ ( میلیمتر )
29.48
Min Height of Head ( mm )
حداکثر ارتفاع گل پیچ ( میلیمتر )
30
Max Height of Head ( mm )
حداقل ارتفاع گل پیچ ( اینچ )
1.161
Min Height of Head ( inch )
حداکثر ارتفاع گل پیچ ( اینچ )
1.181
Max Height of Head ( inch )
حداقل طول پیچ ( میلیمتر )
178.4
Min length ( mm )
حداکثر طول پیچ ( میلیمتر )
180
Max Length ( mm )
حداقل طول پیچ ( اینچ )
7.024
Min length ( inch )
حداکثر طول پیچ ( اینچ )
7.087
Max Length ( inch )
حداقل طول رزوه پیچ ( میلیمتر )
70.8
Min Thread Length ( mm )
حداکثر طول رزوه پیچ ( میلیمتر )
72
Max Thread Length ( mm )
حداقل طول رزوه پیچ ( اینچ )
2.787
Min Thread Length ( inch )
حداکثر طول رزوه پیچ ( اینچ )
2.83
Max Thread Length ( inch )
حداقل قطر رزوه پیچ ( میلیمتر )
29.975
Min Thread Diameter ( mm )
حداکثر قطر رزوه پیچ ( میلیمتر )
29.991
Max Thread Diameter ( mm )
حداقل قطر رزوه پیچ ( اینچ )
1.180
Min Thread Diameter ( inch )
حداکثر قطر رزوه پیچ ( اینچ )
1.181
Max Thread Diameter ( inch )
حداقل قطر سادگی پیچ ( ds ) ( میلیمتر )
47.38
Min Diameter of Unthraded Shank ( mm )
حداکثر قطر سادگی پیچ ( ds ) ( میلیمتر )
48
Max Diameter of Unthraded Shank ( mm )
حداقل قطر سادگی پیچ ( ds ) ( اینچ )
1.865354331
Min Diameter of Unthraded Shank ( inch )
حداکثر قطر سادگی پیچ ( ds ) ( اینچ )
1.88976378
Max Diameter of Unthraded Shank ( inch )
حداقل قطر پیچ قبل از رولینگ ( میلیمتر )
27.462
Min Pre-Rolling Diameter ( mm )
حداکثر قطر پیچ قبل از رولینگ ( میلیمتر )
27.674
Max Pre-Rolling Diameter ( mm )
حداقل قطر پیچ قبل از رولینگ ( اینچ )
1.081
Min Pre-Rolling Diameter ( inch )
حداکثر قطر پیچ قبل از رولینگ ( اینچ )
1.09
Max Pre-Rolling Diameter ( inch )
حداقل قطر گام ( dp ) ( میلیمتر )
27.462
Min Pitch Diameter ( mm )
حداکثر قطر گام ( dp ) ( میلیمتر )
27.674
Max Pitch Diameter ( mm )
حداقل قطر گام ( dp ) ( اینچ )
1.081
Min Pitch Diameter ( inch )
حداکثر قطر گام ( dp ) ( اینچ )
1.09
Max Pitch Diameter ( inch )
نتایج آزمون های فیزیکی ( Results of Physical Tests )
دمای کاری پیچ ( سانتیگراد )
***
Working Temperature ( ͦ C )
دمای کاری پیچ ( فارنهایت )
***
Working Temperature ( ͦ F )
حداکثر گشتاور سفت کردن پیچ ( نیوتن متر )
1436.6
Max Recommended Torque ( N.m )
حداقل استحکام کششی ( مگاپاسکال )
1040
Min Tensile Strength ( Mpa )
حداقل استحکام کششی ( کیلو پوند بر اینچ مربع )
151
Min Tensile Strength ( ksi )
حداقل تنش تسلیم ( مگاپاسکال )
940
Min Lower Yield Stress ( Mpa )
حداقل تنش تسلیم ( کیلو پوند بر اینچ مربع )
136
Min Lower Yield Stress ( ksi )
بار گواه ( کیلونیوتن )
453.44
Proof Load ( kN )
استحکام ضربه ( ژول )
27
Impact Strength ( J )
حداقل درصد افزایش طول نسبی بعد از شکست ( % )
9
Elongation after Fracture ( % )
حداقل درصد افزایش طول نسبی در طول 4d ( % )
***
Elongation in 4d ( % )
حداقل درصد کاهش سطح مقطع بعد از شکست ( % )
48
Area Reduction after Fracture ( % )
حداقل درجه سختی راکول
C32
Min Rockwell Hardness
حداکثر درجه سختی راکول
C39
Max Rockwell Hardness
حداقل درجه سختی برینل
304
Min Brinell Hardness
حداکثر درجه سختی برینل
361
Max Brinell Hardness
حداقل درجه سختی ویکرز
320
Min Vickers Hardness
حداکثردرجه سختی ویکرز
380
Max Vickers Hardness
نتایج آزمون های شیمیایی ( Results of Chemical Tests )
آزمون پوشش مقاوم خوردگی
***
Corrosion Resistant Coating Test
ترکیب شیمیایی ( Chemical Composition )
مقدار کربن در مواد پیچ % ( C )
0.20 - 0.55
Carbon Percentage
مقدار منگنز در مواد پیچ % ( Mn )
****
Manganese Percentage
مقدار گوگرد در مواد پیچ % ( S )
max 0.025
Sulfur Percentage
مقدار فسفر در مواد پیچ % ( P )
max 0.025
Phosphorus Percentage
مقدار سیلیسیوم در مواد پیچ % ( Si )
****
Silicium Percentage
مقدار نیکل در مواد پیچ % ( Ni )
****
Nickel Percentage
مقدار کروم در مواد پیچ % ( Cr )
****
Chromium Percentage
مقدار تیتانیوم در مواد پیچ % ( Ti )
****
Titanium Percentage
مقدار مولیبدن در مواد پیچ % ( Mo )
****
Molybdenum Percentage
مقدار سلنیوم در مواد پیچ % ( Se )
****
Selenium Percentage
مقدار کلمبیوم در مواد پیچ % ( Cb )
****
Columbium Percentage
مقدار تانتال در مواد پیچ % ( Ta )
****
Tantalum Percentage
مقدار مس در مواد پیچ % ( Cu )
****
Cupper Percentage
مقدار وانادیوم در مواد پیچ % ( V )
****
Vanadium Percentage
درصد سایر عناصر در مواد پیچ
( بور: Boron ( B ) : max 0.003 )
Percentage of Other Elements
خدمات موجود ( Available Services )
آبکاری گالوانیزه سرد
موجود
Electrolysis Deposit
پوشش گالوانیزه گرم
موجود
Hot Dip Galvanized
پوشش گالوانیزه زرد
موجود
Yellow Galvanizing
آبکاری کادمیوم
موجود
Cadmium Plating
پوشش PTFE
موجود
PTFE Coating
پوشش داکرومات
موجود
Dacromate Coating
ماشینکاری
موجود
Machinability
اطلاعات تکمیلی ( Additional information )
روش های تولید
***
Manufacturing Methods

کاربرد این پیچ در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پل سازی، سوله، ساختمان، سازه و اسکلت فلزی می باشد.

This Bolt is used in the oil, gas, petrochemical, bridges,silos, buildings,structures and St37 structures.

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351