بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

پیچ آلن فولاد کربنی با قطر 12 میلیمتر و طول 70 میلیمتر گام 1.75 استاندارد DIN 7991 گرید 8.8

Hexagone Socket Screw M12*70 DIN 7991 Gr 8.8پیچ آلن فولاد کربنی با قطر 12 میلیمتر و طول 70 میلیمتر گام 1.75 استاندارد DIN 7991 گرید 8.8 با نام صنعتی  محصول مطابق با استاندارد در سیستم موجود می باشد.


Hexagone Socket Screw M12*70 DIN 7991 Gr 8.8

قیمت این محصول 0 ریـــــــــــــال است .
واحد محاسبه قیمت :عدد

شناسه محصول در سیستم
358638


مشخصات هندسی ( Geometrical Properties )
سیستم آحاد
SI ( متریک )
System of Units
قطر اسمی پیچ ( D ) ( میلیمتر )
12
Nominal Diameter ( D ) ( mm )
قطر اسمی پیچ ( D ) ( اینچ )
****
Nominal Diameter ( D ) ( inch )
قطر گل پیچ ( D ) ( میلیمتر )
24
Head Diameter ( D ) ( mm )
قطر گل پیچ ( D ) ( اینچ )
0.94
Head Diameter ( D ) ( inch )
طول اسمی پیچ ( L ) ( میلیمتر )
70
Nominal Length ( L ) ( mm )
طول اسمی پیچ ( L ) ( اینچ )
2.76
Nominal Length ( L ) ( inch )
اندازه آچارخور پیچ ( s ) ( میلیمتر )
8
Width Across Flats ( s ) ( mm )
اندازه آچارخور پیچ ( s ) ( اینچ )
0.31
Width Across Flats ( s ) ( inch )
فاصله گوش تا گوش پیچ ( e ) ( میلیمتر )
9.15
Width Across Corners ( e ) ( mm )
فاصله گوش تا گوش پیچ ( e ) ( اینچ )
0.36
Width Across Corners ( e ) ( inch )
ارتفاع گل پیچ ( k ) ( میلیمتر )
6.5
Height of Head ( k ) ( mm )
ارتفاع گل پیچ ( k ) ( اینچ )
0.26
Height of Head ( k ) ( inch )
عمق آچار خور ( m ) ( میلیمتر )
4.6
Socket depth ( m ) ( mm )
عمق آچار خور ( m ) ( اینچ )
0.18
Socket depth ( m ) ( inch )
طول رزوه پیچ ( b ) ( میلیمتر )
30
Thread Length ( b ) ( mm )
طول رزوه پیچ ( b ) ( اینچ )
1.18
Thread Length ( b ) ( inch )
طول سادگی پیچ ( Ls ) ( میلیمتر )
40
Length of Unthreaded Shank ( Ls ) ( mm )
طول سادگی پیچ ( Ls ) ( اینچ )
1.5748031496063
Length of Unthreaded Shank ( Ls ) ( inch )
قطر سادگی پیچ ( ds ) ( میلیمتر )
12
Diameter of Unthreaded Shank ( mm )
قطر سادگی پیچ ( ds ) ( اینچ )
0.47
Diameter of Unthreaded Shank ( inch )
گام رزوه ( p ) ( میلیمتر )
1.75
Pitch ( p ) ( mm )
قطر گام ( dp ) ( میلیمتر )
10.863
Pitch Diameter ( dp ) ( mm )
قطر گام ( dp ) ( اینچ )
0.43
Pitch Diameter ( dp ) ( inch )
دنده در اینچ ( TPI )
****
Threads Per Inch ( TPI )
استاندارد گام رزوه
DIN 13
Pitch Standard
نوع رزوه
ISO Metric دنده درشت / نیم رزوه
Type of Thread
فرم رزوه
مثلثی سرتخت زاویه °60
Thread Form
جنس پیچ
فولاد کربنی
Bolt Material
نماد علامت گذاری پیچ
8.8
Bolt Marking Symobol
وزن واحد ( گرم بر عدد )
62.9
Unit Weight ( gr/unit )
آیتم های جستجو ( Searching Items )
استاندارد پیچ
DIN 7991
Bolt Standard
گرید پیچ
8.8
Bolt Grade
کلاس پیچ
****
Bolt Class
استانداردهای معادل ( Equivalent Standards )
استاندارد بین المللی
ISO 10642
International Standard
استاندارد امریکا
ASME B18.3
American Standard
استاندارد آلمان
DIN 7991
German Standard
سایر استانداردها
***
Other Standards
آیتم های قیمت گذاری ( Pricing Items )
پارامتر ارزیابی
1
SystemWeight
تلرانس ها ( Tolerances )
حداقل اندازه آچارخور پیچ ( میلیمتر )
8.025
Min Wrench Size ( mm )
حداکثر اندازه آچارخور پیچ ( میلیمتر )
8.175
Max Wrench Size ( mm )
حداقل اندازه آچارخور پیچ ( اینچ )
0.316
Min Wrench Size ( inch )
حداکثر اندازه آچارخور پیچ ( اینچ )
0.322
Max Wrench Size ( inch )
حداقل قطر گل پیچ ( میلیمتر )
23.48
Min Head Diameter ( mm )
حداکثر قطر گل پیچ ( میلیمتر )
24
Max Head Diameter ( mm )
حداقل قطر گل پیچ ( اینچ )
0.924
Min Head Diameter ( inch )
حداکثر قطر گل پیچ ( اینچ )
0.945
Max Head Diameter ( inch )
حداقل فاصله گوش تا گوش پیچ ( میلیمتر )
9.15
Min Width Across Corners ( mm )
حداکثر فاصله گوش تا گوش پیچ ( میلیمتر )
***
Max Width Across Corners ( mm )
حداقل فاصله گوش تا گوش پیچ ( اینچ )
0.36
Min Width Across Corners ( inch )
حداکثر فاصله گوش تا گوش پیچ ( اینچ )
***
Max Width Across Corners ( inch )
حداقل ارتفاع گل پیچ ( میلیمتر )
***
Min Height of Head ( mm )
حداکثر ارتفاع گل پیچ ( میلیمتر )
6.5
Max Height of Head ( mm )
حداقل ارتفاع گل پیچ ( اینچ )
***
Min Height of Head ( inch )
حداکثر ارتفاع گل پیچ ( اینچ )
0.256
Max Height of Head ( inch )
حداقل طول پیچ ( میلیمتر )
69.4
Min length ( mm )
حداکثر طول پیچ ( میلیمتر )
70.6
Max Length ( mm )
حداقل طول پیچ ( اینچ )
2.732
Min length ( inch )
حداکثر طول پیچ ( اینچ )
2.78
Max Length ( inch )
حداقل طول رزوه پیچ ( میلیمتر )
29.16
Min Thread Length ( mm )
حداکثر طول رزوه پیچ ( میلیمتر )
31
Max Thread Length ( mm )
حداقل طول رزوه پیچ ( اینچ )
1.148
Min Thread Length ( inch )
حداکثر طول رزوه پیچ ( اینچ )
1.22
Max Thread Length ( inch )
حداقل قطر رزوه پیچ ( میلیمتر )
11.983
Min Thread Diameter ( mm )
حداکثر قطر رزوه پیچ ( میلیمتر )
11.994
Max Thread Diameter ( mm )
حداقل قطر رزوه پیچ ( اینچ )
0.472
Min Thread Diameter ( inch )
حداکثر قطر رزوه پیچ ( اینچ )
0.472
Max Thread Diameter ( inch )
حداقل قطر سادگی پیچ ( ds ) ( میلیمتر )
11.73
Min Diameter of Unthraded Shank ( mm )
حداکثر قطر سادگی پیچ ( ds ) ( میلیمتر )
12
Max Diameter of Unthraded Shank ( mm )
حداقل قطر سادگی پیچ ( ds ) ( اینچ )
0.462
Min Diameter of Unthraded Shank ( inch )
حداکثر قطر سادگی پیچ ( ds ) ( اینچ )
0.472
Max Diameter of Unthraded Shank ( inch )
حداقل قطر پیچ قبل از رولینگ ( میلیمتر )
10.679
Min Pre-Rolling Diameter ( mm )
حداکثر قطر پیچ قبل از رولینگ ( میلیمتر )
10.829
Max Pre-Rolling Diameter ( mm )
حداقل قطر پیچ قبل از رولینگ ( اینچ )
0.42
Min Pre-Rolling Diameter ( inch )
حداکثر قطر پیچ قبل از رولینگ ( اینچ )
0.426
Max Pre-Rolling Diameter ( inch )
حداقل قطر گام ( dp ) ( میلیمتر )
10.679
Min Pitch Diameter ( mm )
حداکثر قطر گام ( dp ) ( میلیمتر )
10.829
Max Pitch Diameter ( mm )
حداقل قطر گام ( dp ) ( اینچ )
0.42
Min Pitch Diameter ( inch )
حداکثر قطر گام ( dp ) ( اینچ )
0.426
Max Pitch Diameter ( inch )
نتایج آزمون های فیزیکی ( Results of Physical Tests )
دمای کاری پیچ ( سانتیگراد )
***
Working Temperature ( ͦ C )
دمای کاری پیچ ( فارنهایت )
***
Working Temperature ( ͦ F )
حداکثر گشتاور سفت کردن پیچ ( نیوتن متر )
25
Max Recommended Torque ( N.m )
حداقل استحکام کششی ( مگاپاسکال )
800
Min Tensile Strength ( Mpa )
حداقل استحکام کششی ( کیلو پوند بر اینچ مربع )
116
Min Tensile Strength ( ksi )
حداقل تنش تسلیم ( مگاپاسکال )
640
Min Lower Yield Stress ( Mpa )
حداقل تنش تسلیم ( کیلو پوند بر اینچ مربع )
92.8882438316401
Min Lower Yield Stress ( ksi )
بار گواه ( کیلونیوتن )
***
Proof Load ( kN )
استحکام ضربه ( ژول )
27
Impact Strength ( J )
حداقل درصد افزایش طول نسبی بعد از شکست ( % )
12
Elongation after Fracture ( % )
حداقل درصد افزایش طول نسبی در طول 4d ( % )
***
Elongation in 4d ( % )
حداقل درصد کاهش سطح مقطع بعد از شکست ( % )
52
Area Reduction after Fracture ( % )
حداقل درجه سختی راکول
C22
Min Rockwell Hardness
حداکثر درجه سختی راکول
C32
Max Rockwell Hardness
حداقل درجه سختی برینل
238
Min Brinell Hardness
حداکثر درجه سختی برینل
304
Max Brinell Hardness
حداقل درجه سختی ویکرز
250
Min Vickers Hardness
حداکثردرجه سختی ویکرز
320
Max Vickers Hardness
نتایج آزمون های شیمیایی ( Results of Chemical Tests )
آزمون پوشش مقاوم خوردگی
***
Corrosion Resistant Coating Test
ترکیب شیمیایی ( Chemical Composition )
مقدار کربن در مواد پیچ % ( C )
0.15 - 0.40
Carbon Percentage
مقدار منگنز در مواد پیچ % ( Mn )
****
Manganese Percentage
مقدار گوگرد در مواد پیچ % ( S )
max 0.025
Sulfur Percentage
مقدار فسفر در مواد پیچ % ( P )
max 0.025
Phosphorus Percentage
مقدار سیلیسیوم در مواد پیچ % ( Si )
****
Silicium Percentage
مقدار نیکل در مواد پیچ % ( Ni )
****
Nickel Percentage
مقدار کروم در مواد پیچ % ( Cr )
****
Chromium Percentage
مقدار تیتانیوم در مواد پیچ % ( Ti )
****
Titanium Percentage
مقدار مولیبدن در مواد پیچ % ( Mo )
****
Molybdenum Percentage
مقدار سلنیوم در مواد پیچ % ( Se )
****
Selenium Percentage
مقدار کلمبیوم در مواد پیچ % ( Cb )
****
Columbium Percentage
مقدار تانتال در مواد پیچ % ( Ta )
****
Tantalum Percentage
مقدار مس در مواد پیچ % ( Cu )
****
Cupper Percentage
مقدار وانادیوم در مواد پیچ % ( V )
****
Vanadium Percentage
درصد سایر عناصر در مواد پیچ
( بور: Boron ( B ) : max 0.003 )
Percentage of Other Elements
خدمات موجود ( Available Services )
آبکاری گالوانیزه سرد
موجود
Electrolysis Deposit
پوشش گالوانیزه گرم
موجود
Hot Dip Galvanized
پوشش گالوانیزه زرد
موجود
Yellow Galvanizing
آبکاری کادمیوم
موجود
Cadmium Plating
پوشش PTFE
موجود
PTFE Coating
پوشش داکرومات
موجود
Dacromate Coating
ماشینکاری
موجود
Machinability
اطلاعات تکمیلی ( Additional information )
روش های تولید
***
Manufacturing Methods

کاربرد این پیچ در صنایع حمل و نقل، خودروسازی، ماشین سازی، صنایع هوایی و در ساخت موتور های قدرت ، اتصالات فلنجها و شیرآلات صنعتی و ساختمانی می باشد.

This Bolt is used in the transforming, automobile, aero space industry and in power machine, flang fasteners and valves.

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351