بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

پیچ خودکار سر بیضی دو سو فولاد کم کربن ( آهنی ) با قطر 4 میلیمتر و طول 16 میلیمتر گام 0.7 استاندارد DIN 964 گرید 4.8

Slotted oval head Screw Carbon Steel M4*16 DIN 964 Gr 4.8پیچ خودکار سر بیضی دو سو فولاد کم کربن ( آهنی ) با قطر 4 میلیمتر و طول 16 میلیمتر گام 0.7 استاندارد DIN 964 گرید 4.8 با نام صنعتی  محصول مطابق با استاندارد در سیستم موجود می باشد.


Slotted oval head Screw Carbon Steel M4*16 DIN 964 Gr 4.8

قیمت این محصول 0 ریـــــــــــــال است .
واحد محاسبه قیمت :عدد

شناسه محصول در سیستم
359156


مشخصات هندسی ( Geometrical Properties )
سیستم آحاد
SI ( متریک )
System of Units
قطر اسمی پیچ ( D ) ( میلیمتر )
4
Nominal Diameter ( D ) ( mm )
قطر اسمی پیچ ( D ) ( اینچ )
****
Nominal Diameter ( D ) ( inch )
طول اسمی پیچ ( L ) ( میلیمتر )
16
Nominal Length ( L ) ( mm )
طول اسمی پیچ ( L ) ( اینچ )
****
Nominal Length ( L ) ( inch )
قطر گل پیچ ( D ) ( میلیمتر )
7.5
Head Diameter ( D ) ( mm )
قطر گل پیچ ( D ) ( اینچ )
0.30
Head Diameter ( D ) ( inch )
ارتفاع گل پیچ ( k ) ( میلیمتر )
2.2
Height of Head ( k ) ( mm )
ارتفاع گل پیچ ( k ) ( اینچ )
0.09
Height of Head ( k ) ( inch )
عرض شکاف سر پیچ ( n ) ( میلیمتر )
1
Width of Head Slot ( n ) ( mm )
عرض شکاف سر پیچ ( n ) ( اینچ )
0.04
Width of Head Slot ( n ) ( inch )
عمق شکاف سر پیچ ( t ) ( میلیمتر )
1.6
Depth of Head Slot ( t ) ( mm )
عمق شکاف سر پیچ ( t ) ( اینچ )
0.06
Depth of Head Slot ( t ) ( inch )
طول رزوه پیچ ( b ) ( میلیمتر )
***
Thread Length ( b ) ( mm )
طول رزوه پیچ ( b ) ( اینچ )
***
Thread Length ( b ) ( inch )
طول سادگی پیچ ( Ls ) ( میلیمتر )
ندارد ( تمام رزوه )
Length of Unthreaded Shank ( Ls ) ( mm )
طول سادگی پیچ ( Ls ) ( اینچ )
ندارد ( تمام رزوه )
Length of Unthreaded Shank ( Ls ) ( inch )
قطر سادگی پیچ ( ds ) ( میلیمتر )
***
Diameter of Unthreaded Shank ( mm )
قطر سادگی پیچ ( ds ) ( اینچ )
***
Diameter of Unthreaded Shank ( inch )
گام رزوه ( p ) ( میلیمتر )
0.7
Pitch ( p ) ( mm )
قطر گام ( dp ) ( میلیمتر )
3.545
Pitch Diameter ( dp ) ( mm )
قطر گام ( dp ) ( اینچ )
0.14
Pitch Diameter ( dp ) ( inch )
دنده در اینچ ( TPI )
****
Threads Per Inch ( TPI )
استاندارد گام رزوه
DIN 13
Pitch Standard
نوع رزوه
ISO Metric دنده درشت / تمام رزوه
Type of Thread
فرم رزوه
مثلثی سرتخت زاویه °60
Thread Form
جنس پیچ
فولاد کم کربن ( آهنی )
Bolt Material
نماد علامت گذاری پیچ
****
Bolt Marking Symobol
وزن واحد ( گرم بر عدد )
1.68
Unit Weight ( gr/unit )
آیتم های جستجو ( Searching Items )
استاندارد پیچ
DIN 964
Bolt Standard
گرید پیچ
4.8
Bolt Grade
کلاس پیچ
****
Bolt Class
استانداردهای معادل ( Equivalent Standards )
استاندارد بین المللی
ISO 2010
International Standard
استاندارد امریکا
***
American Standard
استاندارد آلمان
DIN 964
German Standard
سایر استانداردها
***
Other Standards
آیتم های قیمت گذاری ( Pricing Items )
پارامتر ارزیابی
1
SystemWeight
تلرانس ها ( Tolerances )
حداقل طول پیچ ( میلیمتر )
15.3
Min length ( mm )
حداکثر طول پیچ ( میلیمتر )
16.7
Max Length ( mm )
حداقل طول پیچ ( اینچ )
0.602
Min length ( inch )
حداکثر طول پیچ ( اینچ )
0.657
Max Length ( inch )
حداقل قطر گل پیچ ( میلیمتر )
7.14
Min Head Diameter ( mm )
حداکثر قطر گل پیچ ( میلیمتر )
7.5
Max Head Diameter ( mm )
حداقل قطر گل پیچ ( اینچ )
0.281
Min Head Diameter ( inch )
حداکثر قطر گل پیچ ( اینچ )
0.295
Max Head Diameter ( inch )
حداقل قطر سادگی پیچ ( میلیمتر)
***
Min Diameter of Unthraded Shank ( mm )
حداکثر قطر سادگی پیچ ( میلیمتر)
***
Max Diameter of Unthraded Shank ( mm )
حداقل قطر سادگی پیچ ( اینچ )
***
Min Diameter of Unthraded Shank ( inch )
حداکثر قطر سادگی پیچ ( اینچ )
***
Max Diameter of Unthraded Shank ( inch )
حداقل عرض شکاف سر پیچ ( میلیمتر )
***
Min Width of Head Slot ( mm )
حداکثر عرض شکاف سر پیچ ( میلیمتر )
***
Max Width of Head Slot ( mm )
حداقل عرض شکاف سر پیچ ( اینچ )
***
Min Width of Head Slot ( inch )
حداکثر عرض شکاف سر پیچ ( اینچ )
***
Max Width of Head Slot ( inch )
حداقل عمق شکاف سر پیچ ( میلیمتر )
***
Min Depth of Head Slot ( mm )
حداکثر عمق شکاف سر پیچ ( میلیمتر )
***
Max Depth of Head Slot ( mm )
حداقل عمق شکاف سر پیچ ( اینچ )
***
Min Depth of Head Slot ( inch )
حداکثر عمق شکاف سر پیچ ( اینچ )
***
Max Depth of Head Slot ( inch )
حداقل قطر رزوه پیچ ( میلیمتر )
3.988
Min Thread Diameter ( mm )
حداکثر قطر رزوه پیچ ( میلیمتر )
3.996
Max Thread Diameter ( mm )
حداقل قطر رزوه پیچ ( اینچ )
0.157
Min Thread Diameter ( inch )
حداکثر قطر رزوه پیچ ( اینچ )
0.157
Max Thread Diameter ( inch )
حداقل قطر پیچ قبل از رولینگ ( میلیمتر )
3.533
Min Pre-Rolling Diameter ( mm )
حداکثر قطر پیچ قبل از رولینگ ( میلیمتر )
3.541
Max Pre-Rolling Diameter ( mm )
حداقل قطر پیچ قبل از رولینگ ( اینچ )
0.139
Min Pre-Rolling Diameter ( inch )
حداکثر قطر پیچ قبل از رولینگ ( اینچ )
0.139
Max Pre-Rolling Diameter ( inch )
حداقل قطر گام ( dp ) ( میلیمتر )
3.533
Min Pitch Diameter ( mm )
حداکثر قطر گام ( dp ) ( میلیمتر )
3.541
Max Pitch Diameter ( mm )
حداقل قطر گام ( dp ) ( اینچ )
0.139
Min Pitch Diameter ( inch )
حداکثر قطر گام ( dp ) ( اینچ )
0.139
Max Pitch Diameter ( inch )
نتایج آزمون های فیزیکی ( Results of Physical Tests )
دمای کاری پیچ ( سانتیگراد )
***
Working Temperature ( ͦ C )
دمای کاری پیچ ( فارنهایت )
***
Working Temperature ( ͦ F )
حداکثر گشتاور سفت کردن پیچ ( نیوتن متر )
****
Max Recommended Torque ( N.m )
حداقل استحکام کششی( مگاپاسکال )
420
Min Tensile Strength ( Mpa )
حداقل استحکام کششی ( کیلو پوند بر اینچ مربع )
61
Min Tensile Strength ( ksi )
حداقل تنش تسلیم ( مگاپاسکال )
340
Min Lower Yield Stress ( Mpa )
حداقل تنش تسلیم ( کیلو پوند بر اینچ مربع )
49.3
Min Lower Yield Stress ( ksi )
بار گواه ( کیلونیوتن )
***
Proof Load ( kN )
استحکام ضربه ( ژول )
***
Impact Strength ( J )
حداقل درصد افزایش طول نسبی بعد از شکست ( % )
***
Elongation after Fracture ( % )
حداقل درصد افزایش طول نسبی در طول 4d ( % )
***
Elongation in 4d ( % )
حداقل درصد کاهش سطح مقطع بعد از شکست ( % )
***
Area Reduction after Fracture ( % )
حداقل درجه سختی راکول
B71
Min Rockwell Hardness
حداکثر درجه سختی راکول
B95
Max Rockwell Hardness
حداقل درجه سختی برینل
124
Min Brinell Hardness
حداکثر درجه سختی برینل
209
Max Brinell Hardness
حداقل درجه سختی ویکرز
130
Min Vickers Hardness
حداکثر درجه سختی ویکرز
220
Max Vickers Hardness
نتایج آزمون های شیمیایی ( Results of Chemical Tests )
آزمون پوشش مقاوم خوردگی
***
Corrosion Resistant Coating Test
ترکیب شیمیایی ( Chemical Composition )
مقدار کربن در مواد پیچ % ( C )
max 0.55
Carbon Percentage
مقدار منگنز در مواد پیچ % ( Mn )
****
Manganese Percentage
مقدار گوگرد در مواد پیچ % ( S )
max 0.060
Sulfur Percentage
مقدار فسفر در مواد پیچ % ( P )
max 0.050
Phosphorus Percentage
مقدار سیلیسیوم در مواد پیچ % ( Si )
****
Silicium Percentage
مقدار نیکل در مواد پیچ % ( Ni )
****
Nickel Percentage
مقدار کروم در مواد پیچ % ( Cr )
****
Chromium Percentage
مقدار تیتانیوم در مواد پیچ % ( Ti )
****
Titanium Percentage
مقدار مولیبدن در مواد پیچ % ( Mo )
****
Molybdenum Percentage
مقدار سلنیوم در مواد پیچ % ( Se )
****
Selenium Percentage
مقدار کلمبیوم در مواد پیچ % ( Cb )
****
Columbium Percentage
مقدار تانتال در مواد پیچ % ( Ta )
****
Tantalum Percentage
مقدار مس در مواد پیچ % ( Cu )
****
Cupper Percentage
مقدار وانادیوم در مواد پیچ % ( V )
****
Vanadium Percentage
درصد سایر عناصر در مواد پیچ
****
Percentage of Other Elements
خدمات موجود ( Available Services )
آبکاری گالوانیزه سرد
***
Electrolysis Deposit
پوشش گالوانیزه گرم
***
Hot Dip Galvanized
پوشش گالوانیزه زرد
***
Yellow Galvanizing
آبکاری کادمیوم
***
Cadmium Plating
پوشش PTFE
***
PTFE Coating
پوشش داکرومات
***
Dacromate Coating
ماشینکاری
***
Machinability
اطلاعات تکمیلی ( Additional information )
روش های تولید
***
Manufacturing Methods

کاربرد این پیچ در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پل سازی، سوله، ساختمان، سازه و اسکلت فلزی میباشد.

This Bolt is used in the oil, gas, petrochemical, bridges,silos, buildings,structures and St37 structures.

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351