بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

پیچ شش گوش نیم رزوه فولاد کربنی با قطر 24 میلیمتر و طول 140 میلیمتر گام 2 استاندارد DIN 960 گرید 8.8

Hexagon Half Thread Bolt Steel M24*140 DIN 960 Gr 8.8پیچ شش گوش نیم رزوه فولاد کربنی با قطر 24 میلیمتر و طول 140 میلیمتر گام 2 استاندارد DIN 960 گرید 8.8 با نام صنعتی  محصول مطابق با استاندارد در سیستم موجود می باشد.


Hexagon Half Thread Bolt Steel M24*140 DIN 960 Gr 8.8

قیمت این محصول 0 ریـــــــــــــال است .
واحد محاسبه قیمت :عدد

شناسه محصول در سیستم
360356


مشخصات هندسی ( Geometrical Properties )
سیستم آحاد
SI ( متریک )
System of Units
قطر اسمی پیچ ( D ) ( میلیمتر )
24
Nominal Diameter ( D ) ( mm )
قطر اسمی پیچ ( D ) ( اینچ )
****
Nominal Diameter ( D ) ( inch )
طول اسمی پیچ ( L ) ( میلیمتر )
140
Nominal Length ( L ) ( mm )
طول اسمی پیچ ( L ) ( اینچ )
****
Nominal Length ( L ) ( inch )
اندازه آچارخور پیچ ( s ) ( میلیمتر )
36
Width Across Flats ( s ) ( mm )
اندازه آچارخور پیچ ( s ) ( اینچ )
1.42
Width Across Flats ( s ) ( inch )
فاصله گوش تا گوش پیچ ( e ) ( میلیمتر )
39.98
Width Across Corners ( e ) ( mm )
فاصله گوش تا گوش پیچ ( e ) ( اینچ )
1.57
Width Across Corners ( e ) ( inch )
ارتفاع گل پیچ ( m ) ( میلیمتر )
15
Height of Head ( m ) ( mm )
ارتفاع گل پیچ ( m ) ( اینچ )
0.59
Height of Head ( m ) ( inch )
ضخامت واشرفیس پیچ ( c ) ( میلیمتر)
0.8
Washer Face Thickness ( c ) ( mm )
ضخامت واشرفیس پیچ ( c ) ( اینچ )
0.03
Washer Face Thickness ( c ) ( inch )
طول رزوه پیچ ( b ) ( میلیمتر )
60
Thread Length ( b ) ( mm )
طول رزوه پیچ ( b ) ( اینچ )
2.36
Thread Length ( b ) ( inch )
طول سادگی پیچ ( Ls ) ( میلیمتر )
79.2
Length of Unthreaded Shank ( Ls ) ( mm )
طول سادگی پیچ ( Ls ) ( اینچ )
3.12
Length of Unthreaded Shank ( Ls ) ( inch )
قطر سادگی پیچ ( ds ) ( میلیمتر )
24
Diameter of Unthreaded Shank ( mm )
قطر سادگی پیچ ( ds ) ( اینچ )
0.94
Diameter of Unthreaded Shank ( inch )
گام رزوه ( p ) ( میلیمتر )
2
Pitch ( p ) ( mm )
قطر گام ( dp ) ( میلیمتر )
22.701
Pitch Diameter ( dp ) ( mm )
قطر گام ( dp ) ( اینچ )
0.893740157
Pitch Diameter ( dp ) ( inch )
دنده در اینچ ( TPI )
****
Threads Per Inch ( TPI )
استاندارد گام رزوه
DIN 13
Pitch Standard
نوع رزوه
ISO Metric دنده ریز / نیم رزوه
Type of Thread
فرم رزوه
مثلثی سر تخت زاویه °60
Thread Form
جنس پیچ
فولاد کربنی
Bolt Material
نماد علامت گذاری پیچ
8.8
Bolt Marking Symobol
وزن واحد ( گرم بر عدد )
623
Unit Weight ( gr/unit )
آیتم های جستجو ( Searching Items )
استاندارد پیچ
DIN 960
Bolt Standard
گرید پیچ
8.8
Bolt Grade
کلاس پیچ
****
Bolt Class
استانداردهای معادل ( Equivalent Standards )
استاندارد بین المللی
ISO 8765
International Standard
استاندارد امریکا
***
American Standard
استاندارد آلمان
***
German Standard
سایر استانداردها
***
Other Standards
آیتم های قیمت گذاری ( Pricing Items )
پارامتر ارزیابی
1
SystemWeight
تلرانس ها ( Tolerances )
حداقل اندازه آچارخور پیچ ( میلیمتر )
35
Min Wrench Size ( mm )
حداکثر اندازه آچارخور پیچ ( میلیمتر )
35.38
Max Wrench Size ( mm )
حداقل اندازه آچارخور پیچ ( اینچ )
1.38
Min Wrench Size ( inch )
حداکثر اندازه آچارخور پیچ ( اینچ )
1.39
Max Wrench Size ( inch )
حداقل فاصله گوش تا گوش پیچ ( میلیمتر )
39.55
Min Width Across Corners ( mm )
حداکثر فاصله گوش تا گوش پیچ ( میلیمتر )
39.98
Max Width Across Corners ( mm )
حداقل فاصله گوش تا گوش پیچ ( اینچ )
1.56
Min Width Across Corners ( inch )
حداکثر فاصله گوش تا گوش پیچ ( اینچ )
1.57
Max Width Across Corners ( inch )
حداقل ارتفاع گل پیچ ( میلیمتر )
14.78
Min Height of Head ( mm )
حداکثر ارتفاع گل پیچ ( میلیمتر )
15.22
Max Height of Head ( mm )
حداقل ارتفاع گل پیچ ( اینچ )
0.58
Min Height of Head ( inch )
حداکثر ارتفاع گل پیچ ( اینچ )
0.6
Max Height of Head ( inch )
حداقل طول پیچ ( میلیمتر )
138.75
Min length ( mm )
حداکثر طول پیچ ( میلیمتر )
141.25
Max Length ( mm )
حداقل طول پیچ ( اینچ )
5.463
Min length ( inch )
حداکثر طول پیچ ( اینچ )
5.561
Max Length ( inch )
حداقل طول رزوه پیچ ( میلیمتر )
59.05
Min Thread Length ( mm )
حداکثر طول رزوه پیچ ( میلیمتر )
60.95
Max Thread Length ( mm )
حداقل طول رزوه پیچ ( اینچ )
2.325
Min Thread Length ( inch )
حداکثر طول رزوه پیچ ( اینچ )
2.4
Max Thread Length ( inch )
حداقل قطر رزوه پیچ ( میلیمتر )
23.98
Min Thread Diameter ( mm )
حداکثر قطر رزوه پیچ ( میلیمتر )
23.993
Max Thread Diameter ( mm )
حداقل قطر رزوه پیچ ( اینچ )
0.944
Min Thread Diameter ( inch )
حداکثر قطر رزوه پیچ ( اینچ )
0.945
Max Thread Diameter ( inch )
حداقل قطر سادگی پیچ ( ds ) ( میلیمتر )
23.67
Min Diameter of Unthraded Shank ( mm )
حداکثر قطر سادگی پیچ ( ds ) ( میلیمتر )
24
Max Diameter of Unthraded Shank ( mm )
حداقل قطر سادگی پیچ ( ds ) ( اینچ )
0.93
Min Diameter of Unthraded Shank ( inch )
حداکثر قطر سادگی پیچ ( ds ) ( اینچ )
0.94
Max Diameter of Unthraded Shank ( inch )
حداقل قطر پیچ قبل از رولینگ ( میلیمتر )
22.684
Min Pre-Rolling Diameter ( mm )
حداکثر قطر پیچ قبل از رولینگ ( میلیمتر )
22.695
Max Pre-Rolling Diameter ( mm )
حداقل قطر پیچ قبل از رولینگ ( اینچ )
22.695
Min Pre-Rolling Diameter ( inch )
حداکثر قطر پیچ قبل از رولینگ ( اینچ )
0.894
Max Pre-Rolling Diameter ( inch )
حداقل قطر گام ( dp ) ( میلیمتر )
22.684
Min Pitch Diameter ( mm )
حداکثر قطر گام ( dp ) ( میلیمتر )
22.695
Max Pitch Diameter ( mm )
حداقل قطر گام ( dp ) ( اینچ )
22.695
Min Pitch Diameter ( inch )
حداکثر قطر گام ( dp ) ( اینچ )
0.894
Max Pitch Diameter ( inch )
نتایج آزمون های فیزیکی ( Results of Physical Tests )
دمای کاری پیچ ( سانتیگراد )
***
Working Temperature ( ͦ C )
دمای کاری پیچ ( فارنهایت )
***
Working Temperature ( ͦ F )
حداکثر گشتاور سفت کردن پیچ ( نیوتن متر )
***
Max Recommended Torque ( N.m )
حداقل استحکام کششی ( مگاپاسکال )
830
Min Tensile Strength ( Mpa )
حداقل استحکام کششی ( کیلو پوند بر اینچ مربع )
120
Min Tensile Strength ( ksi )
حداقل تنش تسلیم ( مگاپاسکال )
660
Min Lower Yield Stress ( Mpa )
حداقل تنش تسلیم ( کیلو پوند بر اینچ مربع )
96
Min Lower Yield Stress ( ksi )
بار گواه ( کیلونیوتن )
***
Proof Load ( kN )
استحکام ضربه ( ژول )
27
Impact Strength ( J )
حداقل درصد افزایش طول نسبی بعد از شکست ( % )
12
Elongation after Fracture ( % )
حداقل درصد افزایش طول نسبی در طول 4d ( % )
***
Elongation in 4d ( % )
حداقل درصد کاهش سطح مقطع بعد از شکست ( % )
52
Area Reduction after Fracture ( % )
حداقل درجه سختی راکول
C23
Min Rockwell Hardness
حداکثر درجه سختی راکول
C34
Max Rockwell Hardness
حداقل درجه سختی برینل
242
Min Brinell Hardness
حداکثر درجه سختی برینل
318
Max Brinell Hardness
حداقل درجه سختی ویکرز
255
Min Vickers Hardness
حداکثردرجه سختی ویکرز
335
Max Vickers Hardness
نتایج آزمون های شیمیایی ( Results of Chemical Tests )
آزمون پوشش مقاوم خوردگی
***
Corrosion Resistant Coating Test
ترکیب شیمیایی ( Chemical Composition )
مقدار کربن در مواد پیچ % ( C )
0.15 - 0.40
Carbon Percentage
مقدار منگنز در مواد پیچ % ( Mn )
***
Manganese Percentage
مقدار گوگرد در مواد پیچ % ( S )
max 0.025
Sulfur Percentage
مقدار فسفر در مواد پیچ % ( P )
max 0.025
Phosphorus Percentage
مقدار سیلیسیوم در مواد پیچ % ( Si )
****
Silicium Percentage
مقدار نیکل در مواد پیچ % ( Ni )
****
Nickel Percentage
مقدار کروم در مواد پیچ % ( Cr )
****
Chromium Percentage
مقدار تیتانیوم در مواد پیچ % ( Ti )
****
Titanium Percentage
مقدار مولیبدن در مواد پیچ % ( Mo )
****
Molybdenum Percentage
مقدار سلنیوم در مواد پیچ % ( Se )
****
Selenium Percentage
مقدار کلومبیوم در مواد پیچ % ( Cb )
****
Columbium Percentage
مقدار تانتال در مواد پیچ % ( Ta )
****
Tantalum Percentage
مقدار مس در مواد پیچ % ( Cu )
****
Cupper Percentage
مقدار وانادیوم در مواد پیچ % ( V )
****
Vanadium Percentage
درصد سایر عناصر در مواد پیچ
( بور: Boron ( B ) : max 0.003 )
Percentage of Other Elements
خدمات موجود ( Available Services )
آبکاری گالوانیزه سرد
موجود
Electrolysis Deposit
پوشش گالوانیزه گرم
موجود
Hot Dip Galvanized
پوشش گالوانیزه زرد
موجود
Yellow Galvanizing
آبکاری کادمیوم
موجود
Cadmium Plating
پوشش PTFE
موجود
PTFE Coating
پوشش داکرومات
موجود
Dacromate Coating
ماشینکاری
موجود
Machinability
اطلاعات تکمیلی ( Additional information )
روش های تولید
***
Manufacturing Methods

کاربرد این پیچ در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پل سازی، سوله، ساختمان، سازه و اسکلت فلزی میباشد.

This Bolt is used in the oil, gas, petrochemical, bridges,silos, buildings,structures and St37 structures.

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351