بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

تبدیل جوشی درزدار BW هم مرکز فولاد آلیاژی سایز 8*14 اینچ رده 100 استاندارد ASTM A234 / ASME B16.9 گرید WP11 CL2

Buttwelding Concentric Reducer Welded Alloy Steel NPS 14*8" SCH 100 Wall Specified to ASME B16.9 / ASTM A234 Grade WP11 CL2تبدیل جوشی درزدار BW هم مرکز فولاد آلیاژی سایز 8*14 اینچ رده 100 استاندارد ASTM A234 / ASME B16.9 گرید WP11 CL2 با نام صنعتی  محصول مطابق با استاندارد در سیستم موجود می باشد.


Buttwelding Concentric Reducer Welded Alloy Steel NPS 14*8" SCH 100 Wall Specified to ASME B16.9 / ASTM A234 Grade WP11 CL2

قیمت این محصول 0 ریـــــــــــــال است .
واحد محاسبه قیمت :عدد

شناسه محصول در سیستم
383979


مشخصات هندسی ( Geometrical Properties )
سیستم آحاد
SI ( متریک ) - US ( اینچی )
System of Units
اندازه اسمی تبدیل ( NPS )
14*8
Nominal Pipe Size ( NPS )
اندازه اسمی تبدیل ( DN )
350*200
Diameter Nominal ( DN )
نوع تبدیل
هم مرکز ( Concentric )
Type of Reducer
قطر خارجی تبدیل در انتهای بزرگ ( D1 ) ( میلیمتر )
355.6
Outside Diameter at Large End ( D1 ) ( mm )
قطر خارجی تبدیل در انتهای بزرگ ( D1 ) ( اینچ )
14
Outside Diameter at Large End ( D1 ) ( inch )
قطر خارجی تبدیل در انتهای کوچک ( D2 ) ( میلیمتر )
219.1
Outside Diameter at Small End ( D2 ) ( mm )
قطر خارجی تبدیل در انتهای کوچک ( D2 ) ( اینچ )
8.62
Outside Diameter at Small End ( D2 ) ( inch )
ضخامت دیواره تبدیل در انتهای بزرگ ( W.T.1 ) ( میلیمتر )
23.83
Wall Thickness at Large End ( W.T.1 ) ( mm )
ضخامت دیواره تبدیل در انتهای بزرگ ( W.T.1 ) ( اینچ )
0.94
Wall Thickness at Large End ( W.T.1 ) ( inch )
ضخامت دیواره تبدیل در انتهای کوچک ( W.T.2 ) ( میلیمتر )
15.09
Wall Thickness at Small End ( W.T.2 ) ( mm )
ضخامت دیواره تبدیل در انتهای کوچک ( W.T.2 ) ( اینچ )
0.59
Wall Thickness at Small End ( W.T.2 ) ( inch )
قطر داخلی تبدیل در انتهای بزرگ ( d1 ) ( میلیمتر )
307.94
Inside Diameter at Large End ( d1 ) ( mm )
قطر داخلی تبدیل در انتهای بزرگ ( d1 ) ( اینچ )
12.12
Inside Diameter at Large End ( d1 ) ( inch )
قطر داخلی تبدیل در انتهای کوچک ( d2 ) ( میلیمتر )
188.92
Inside Diameter at Small End ( d2 ) ( mm )
قطر داخلی تبدیل در انتهای کوچک ( d2 ) ( اینچ )
7.44
Inside Diameter at Small End ( d2 ) ( inch )
طول تبدیل ( H ) ( میلیمتر )
330
End-to-End ( H ) ( mm )
طول تبدیل ( H ) ( اینچ )
13
End-to-End ( H ) ( inch )
اسکجول بدنه تبدیل
100
Reducer Schedule
شاخص استاندارد ضخامت
****
Pipe Schedule designation
وزن واحد ( کیلوگرم بر عدد )
64.00
Unit Weight ( kg/Unit )
وزن واحد ( پوند بر عدد )
141.12
Unit Weight ( lb/Unit )
محدوده دمای کاری تبدیل ( سانتیگراد )
400 تا 470
Working Temperature Range ( ͦC )
محدوده دمای کاری تبدیل ( فارنهایت )
752 تا 878
Working Temperature Range ( ͦF )
نوع جوش
جوش ذوبی با الکترود ( Fusion Weld With Filler Metal )
Type of Weld
ضریب کارایی جوش ( Ej )
1
Weld Efficiency Factor ( Ej )
ضریب کاهش استحکام جوش ( W )
0.95 در 399 درجه سانتیگراد و در دماهای پایینتر از 371 درجه سانتیگراد برابر 1 است.
Weld Strength Reduction Factor ( W )
آرایش انتهایی تبدیل
انتهای بزرگ: پخ ترکیبی ( Compound Bevel ) / انتهای کوچک: پخ ساده ( Plain Bevel )
Reducer End Preparation
جنس تبدیل
فولاد آلیاژی
Reducer Material
نوع تولید
درزدار
Manufacturing Type
نوع پوشش
ندارد
Coating Type
آیتم های جستجو ( Searching Items )
استاندارد تبدیل
ASTM A234 / ASME B16.9
Reducer Standard
گرید تبدیل
WP11 CL2
Reducer Grade
رده تبدیل
100
Reducer Schedule
استانداردهای معادل ( Equivalent Standards )
استاندارد ایران
****
Iranian Standard
استاندارد آمریکا
SA-234 Gr WP11 CL2 in ASME SEC2 / ANSI B16.9
American Standard
استانداردهای اروپا
( BS EN 10253-2, 13 CrMo4-5 : انگلیس ) / ( DIN 2616, 13 CrMo44 : آلمان )
European Standards
سایر استانداردها
( JIS G3458, STPA23 : ژاپن ) / ( KS D3753, SPA22 : کره )
Other Standards
آیتم های قیمت گذاری ( Pricing Items )
پارامتر ارزیابی
1
SystemWeight
تلرانس ها ( Tolerances )
حداقل قطر خارجی تبدیل در انتهای بزرگ ( میلیمتر )
352.4
Min Outside Diameter at Large End ( mm )
حداکثر قطر خارجی تبدیل در انتهای بزرگ ( میلیمتر )
359.6
Max Outside Diameter at Large End ( mm )
حداقل قطر خارجی تبدیل در انتهای بزرگ ( اینچ )
13.88
Min Outside Diameter at Large End ( inch )
حداکثر قطر خارجی تبدیل در انتهای بزرگ ( اینچ )
14.16
Max Outside Diameter at Large End ( inch )
حداقل قطر خارجی تبدیل در انتهای کوچک ( میلیمتر )
217.5
Min Outside Diameter at Small End ( mm )
حداکثر قطر خارجی تبدیل در انتهای کوچک ( میلیمتر )
221.5
Max Outside Diameter at Small End ( mm )
حداقل قطر خارجی تبدیل در انتهای کوچک ( اینچ )
8.56
Min Outside Diameter at Small End ( inch )
حداکثر قطر خارجی تبدیل در انتهای کوچک ( اینچ )
8.71
Max Outside Diameter at Small End ( inch )
حداقل قطر داخلی تبدیل در انتهای بزرگ ( میلیمتر )
304.74
Min Inside Diameter at Large End ( mm )
حداکثر قطر داخلی تبدیل در انتهای بزرگ ( میلیمتر )
311.14
Max Inside Diameter at Large End ( mm )
حداقل قطر داخلی تبدیل در انتهای بزرگ ( اینچ )
12.00
Min Inside Diameter at Large End ( inch )
حداکثر قطر داخلی تبدیل در انتهای بزرگ ( اینچ )
12.24
Max Inside Diameter at Large End ( inch )
حداقل قطر داخلی تبدیل در انتهای کوچک ( میلیمتر )
187.32
Min Inside Diameter at Small End ( mm )
حداکثر قطر داخلی تبدیل در انتهای کوچک ( میلیمتر )
190.52
Max Inside Diameter at Small End ( mm )
حداقل قطر داخلی تبدیل در انتهای کوچک ( اینچ )
7.38
Min Inside Diameter at Small End ( inch )
حداکثر قطر داخلی تبدیل در انتهای کوچک ( اینچ )
7.50
Max Inside Diameter at Small End ( inch )
حداقل طول تبدیل ( میلیمتر )
328
Min End-to-End ( mm )
حداکثر طول تبدیل ( میلیمتر )
332
Max End-to-End ( mm )
حداقل طول تبدیل ( اینچ )
12.91
Min End-to-End ( inch )
حداکثر طول تبدیل ( اینچ )
13.09
Max End-to-End ( inch )
تلرانس زاویه ای انتهای تبدیل ( Q ) ( میلیمتر )
±3
Off Angle Tolerance ( Q ) ( mm )
تلرانس زاویه ای انتهای تبدیل ( Q ) ( اینچ )
±0.09
Off Angle Tolerance ( Q ) ( inch )
تلرانس زاویه ای وجه تبدیل ( P ) ( میلیمتر )
±6
Off Plain Tolerance ( P ) ( mm )
تلرانس زاویه ای وجه تبدیل ( P ) ( اینچ )
±0.25
Off Plain Tolerance ( P ) ( inch )
نتایج آزمون های فیزیکی ( Results of Physical Tests )
حداقل استحکام کششی ( MPa )
485
Min Tensile Strength ( Mpa )
حداقل استحکام کششی ( ksi )
70
Min Tensile Strength ( ksi )
حداکثر استحکام کششی ( MPa )
****
Max Tensile Strength ( MPa )
حداکثر استحکام کششی ( ksi )
****
Max Tensile Strength ( ksi )
حداقل استحکام تسلیم ( MPa )
275
Min Yield Strength ( Mpa )
حداقل استحکام تسلیم ( ksi )
40
Min Yield Strength ( ksi )
حداکثر استحکام تسلیم ( MPa )
****
Max Yield Strength ( MPa )
حداکثر استحکام تسلیم ( ksi )
****
Max Yield Strength ( ksi )
حداقل فشار تست گواه اول ( بار )
715
1st Minimum Proof test Pressure ( bar )
حداقل فشار تست گواه دوم ( بار )
683
2nd Minimum Proof test Pressure ( bar )
حداقل فشار تست گواه سوم ( بار )
650
3th Minimum Proof test Pressure ( bar )
حداقل فشار تست گواه اول ( پوند بر اینچ مربع )
10320
1st Minimum Proof test Pressure ( psi )
حداقل فشار تست گواه دوم ( پوند بر اینچ مربع )
9851
2nd Minimum Proof test Pressure ( psi )
حداقل فشار تست گواه سوم ( پوند بر اینچ مربع )
9382
3th Minimum Proof test Pressure ( psi )
آزمون فشار هیدرواستاتیک استاندارد
Acc. to Para. S54 ASTM A960 / A960M
Standard Hydrostatic Test Pressure
حداقل درجه سختی راکول
****
Min Rockwell Hardness
حداکثر درجه سختی راکول
B93.0
Max Rockwell Hardness
حداقل درجه سختی برینل
****
Min Brinell Hardness
حداکثر درجه سختی برینل
197
Max Brinell Hardness
درصد افزایش طول
30 درصد در 2 اینچ یا 50 میلیمتر
Elongation Percentage
درصد کشیدگی عرضی
20 درصد در 2 اینچ یا 50 میلیمتر
Transverse Elongation
نتایج آزمون های شیمیایی ( Results of Chemical Tests )
ماکزیمم کربن معادل ( C.E. )
****
Max Carbon Equivalent
میزان خوردگی مجاز
0.5 - 2.0 mm
Corrosion Allowance
مواد خورنده تبدیل
Hydroxide ( OH-) / Sodium Hydroxide ( NaOH ) / Nitrate ( NO3- ) / Amine / Hydrogen Sulfide ( H2S ) / Caustic / Hydrogen ( H ) / Sea Water
Reducer Corrosive Substances
آزمون های غیر مخرب ( NDT )
آزمون رادیوگرافی ( RT )
Acc. To ASTM E94
Radiography Testing ( RT )
آزمون فراصوت ( UT )
Acc. To ASTM E213
Ultrasonic Testing ( UT )
آزمون مایعات نافذ ( PT )
N/A
Liquid Penetrant Testing ( PT )
آزمون ذرات مغناطیسی ( MT )
N/A
Magnetic Particle Testing ( MT )
آزمون جریان گردابی ( ECT )
N/A
Eddy Current Testing ( ECT )
ترکیب شیمیایی ( Chemical Composition )
مقدار کربن در مواد تبدیل % ( C )
0.05 - 0.20
Carbon Percentage
مقدار منگنز در مواد تبدیل % ( Mn )
0.30 - 0.80
Manganese Percentage
مقدار فسفر در مواد تبدیل % ( P )
max 0.040
Phosphorus Percentage
مقدار گوگرد در مواد تبدیل % ( S )
max 0.040
Sulfur Percentage
مقدار سیلیسیم در مواد تبدیل % ( Si )
0.50 - 1.00
Silicon Percentage
مقدار کروم در مواد تبدیل % ( Cr )
1.00 - 1.50
Chromium Percentage
مقدار مولیبدن در مواد تبدیل % ( Mo )
0.44 - 0.65
Molybdenum Percentage
مقدار نیکل در مواد تبدیل % ( Ni )
****
Nickel Percentage
مقدار مس در مواد تبدیل % ( Cu )
****
Cupper Percentage
مقدار وانادیوم در مواد تبدیل % ( V )
****
Vanadium Percentage
مقدار کلومبیوم در مواد تبدیل % ( Cb )
****
Columbium Percentage
مقدار آلومینیوم در مواد تبدیل % ( Al )
****
Aluminium Percentage
مقدار تیتانیوم در مواد تبدیل % ( Ti )
****
Titanium Percentage
درصد سایر عناصر در مواد تبدیل
****
Percentage of Other Elements
خدمات موجود ( Available Services )
آبکاری گالوانیزه سرد
موجود
Electrolysis Deposit
پوشش گالوانیزه گرم
موجود
Hot Dip Galvanized
پوشش های غیر فلزی
موجود
Non-metallic Coating
ماشینکاری
موجود
Machinability
اطلاعات تکمیلی ( Additional information )
روش های تولید
Forging or Shaping by Hammering, Pressing, Piercing, Extruding, Upsetting, Rolling, Bending, Fusion Welding, Machining
Manufacturing Methods
علامت گذاری های روی تبدیل
The Manufacturer's Name or Trade Mark / SCH or Nominal Wall Thickness Designation / Size / WP11 CL2 / Heat Number
Reducer Marking Symbol
تعداد تبدیل در هر بسته
Packaging Acc. To ASTM D3951
Number of Reducers per Package

کاربرد این تبدیل درزدار در انواع سیستم های لوله کشی به خصوص در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع سنگین است. این نوع از تبدیل برای اتصال به انواع لوله های کربن استیل و فولاد آلیاژی از جمله لوله های A691, A335, A672, A134, A106, A53, API 5L مناسب است.

Application of the concentric reducer Welded in a variety of piping systems especially in the oil and gas industry, petrochemical and other heavy industries. This type of Reducer is perfect to connect to a variety of carbon steel and alloy steel pipes, including A691, A335, A672, A134, A106, A53, API 5L.

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351