بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

استاب اند ( ته کوب ) جوشی طول بلند درزدار استنلس استیل سایز 20 اینچ رده 10S استاندارد ASTM A304 / ASME B16.9 گرید WP304

Buttwelding Stub End Long Pattern Length Welded Stainless Steel NPS 20" SCH 10S Wall Specified to ASME B16.9 / ASTM A403 Grade WP304استاب اند ( ته کوب ) جوشی طول بلند درزدار استنلس استیل سایز 20 اینچ رده 10S استاندارد ASTM A304 / ASME B16.9 گرید WP304 با نام صنعتی  محصول مطابق با استاندارد در سیستم موجود می باشد.


Buttwelding Stub End Long Pattern Length Welded Stainless Steel NPS 20" SCH 10S Wall Specified to ASME B16.9 / ASTM A403 Grade WP304

قیمت این محصول 0 ریـــــــــــــال است .
واحد محاسبه قیمت :عدد

شناسه محصول در سیستم
395021


مشخصات هندسی ( Geometrical Properties )
شعاع فیلت پای استوانه ( R ) ( میلیمتر )
13
Radius of Fillet ( R ) ( mm )
ارتفاع استاب اند ( F ) ( اینچ )
12
Stub End Length ( F ) ( inch )
ارتفاع استاب اند ( F ) ( میلیمتر )
305
Stub End Length ( F ) ( mm )
ضخامت لبه استاب اند ( T ) ( اینچ )
≤ 0.22
Lap Thickness ( T ) ( inch )
ضخامت لبه استاب اند ( T ) ( میلیمتر )
≥ 5.54
Lap Thickness ( T ) ( mm )
قطر خارجی لبه استاب اند ( G ) ( اینچ )
23.00
Diameter of Lap ( G ) ( inch )
قطر خارجی لبه استاب اند ( G ) ( میلیمتر )
584
Diameter of Lap ( G ) ( mm )
قطر داخلی استوانه استاب اند ( d ) ( اینچ )
19.66
Inside Diameter of Barrel ( d ) ( inch )
قطر داخلی استوانه استاب اند ( d ) ( میلیمتر )
499.42
Inside Diameter of Barrel ( d ) ( mm )
ضخامت دیواره استوانه استاب اند ( .W.T ) ( اینچ )
0.22
Wall Thickness of Barrel ( W.T.) ( inch )
ضخامت دیواره استوانه استاب اند ( .W.T ) ( میلیمتر )
5.54
Wall Thickness of Barrel ( W.T.) ( mm )
قطر خارجی استوانه استاب اند ( D ) ( اینچ )
20.1
Outside Diameter of Barrel ( D ) ( inch )
قطر خارجی استوانه استاب اند ( D ) ( میلیمتر )
510.5
Outside Diameter of Barrel ( D ) ( mm )
نوع استاب اند
طول بلند ( Long Pattern Length )
Type of Stub End
اندازه اسمی استاب اند ( DN )
500
Diameter Nominal ( DN )
اندازه اسمی استاب اند ( NPS )
20
Nominal Pipe Size ( NPS )
سیستم آحاد
SI ( متریک ) - US ( اینچی )
System of Units
اطلاعات تکمیلی ( Additional information )
تعداد استاب اند در هر بسته
Packaging Acc. To ASTM D3951
Number of Stub Ends per Package
علامت گذاری های روی استاب اند
The Manufacturer's Name or Trade Mark / SCH or Nominal Wall Thickness Designation / Size / Grade / Class / Heat Number
Stub End Marking Symbol
روش های تولید
Forging or Shaping by Hammering, Pressing, Piercing, Extruding, Upsetting, Rolling, Bending, Fusion Welding, Machining
Manufacturing Methods
خدمات موجود ( Available Services )
ماشینکاری
موجود
Machinability
پوشش های غیر فلزی
ندارد
Non-metallic Coating
پوشش گالوانیزه گرم
ندارد
Hot Dip Galvanized
آبکاری گالوانیزه سرد
ندارد
Electrolysis Deposit
ترکیب شیمیایی ( Chemical Composition )
درصد سایر عناصر در مواد استاب اند
****
Percentage of Other Elements
مقدار تیتانیوم در مواد استاب اند % ( Ti )
****
Titanium Percentage
مقدار آلومینیوم در مواد استاب اند % ( Al )
****
Aluminium Percentage
مقدار کلومبیوم در مواد استاب اند % ( Cb )
****
Columbium Percentage
مقدار وانادیوم در مواد استاب اند % ( V )
****
Vanadium Percentage
مقدار مس در مواد استاب اند % ( Cu )
****
Cupper Percentage
مقدار نیکل در مواد استاب اند % ( Ni )
8.0 - 11.0
Nickel Percentage
مقدار مولیبدن در مواد استاب اند % ( Mo )
****
Molybdenum Percentage
مقدار کروم در مواد استاب اند % ( Cr )
18.0 - 20.0
Chromium Percentage
مقدار سیلیسیم در مواد استاب اند % ( Si )
max 1.00
Silicon Percentage
مقدار گوگرد در مواد استاب اند % ( S )
max 0.030
Sulfur Percentage
مقدار فسفر در مواد استاب اند % ( P )
max 0.045
Phosphorus Percentage
مقدار منگنز در مواد استاب اند % ( Mn )
max 2.00
Manganese Percentage
مقدار کربن در مواد استاب اند % ( C )
max 0.08
Carbon Percentage
آزمون های غیر مخرب ( NDT )
آزمون جریان گردابی ( ECT )
N/A
Eddy Current Testing ( ECT )
آزمون ذرات مغناطیسی ( MT )
N/A
Magnetic Particle Testing ( MT )
آزمون مایعات نافذ ( PT )
N/A
Liquid Penetrant Testing ( PT )
آزمون فراصوت ( UT )
Acc. To ASTM E213
Ultrasonic Testing ( UT )
آزمون رادیوگرافی ( RT )
Acc. To ASTM E94
Radiography Testing ( RT )
نتایج آزمون های شیمیایی ( Results of Chemical Tests )
مواد خورنده استاب اند
Hydroxide ( OH-) / Sodium Hydroxide ( NaOH ) / Sodium Chloride / Chloride ( Cl-) / Hydrogen Peroxide ( H2O2 ) / Calcium Chloride ( CaCl2 ) / Hydrogen Sulfide ( H2S ) / Sulfuric Acid ( H2SO4 ) / Sea Water / Beer
Stub End Corrosive Substances
میزان خوردگی مجاز
0.8 - 1.6 mm
Corrosion Allowance
ماکزیمم کربن معادل ( C.E. )
****
Max Carbon Equivalent
نتایج آزمون های فیزیکی ( Results of Physical Tests )
درصد کشیدگی عرضی
20 درصد در 4D از نمونه آزمایش
Transverse Elongation
درصد افزایش طول
28 درصد در 4D از نمونه آزمایش
Elongation Percentage
حداکثر درجه سختی برینل
176
Max Brinell Hardness
حداقل درجه سختی برینل
****
Min Brinell Hardness
حداکثر درجه سختی راکول
B88
Max Rockwell Hardness
حداقل درجه سختی راکول
****
Min Rockwell Hardness
آزمون فشار هیدرواستاتیک استاندارد
Acc. to Para. S54 ASTM A960 / A960M
Standard Hydrostatic Test Pressure
حداکثر استحکام تسلیم ( ksi )
****
Max Yield Strength ( ksi )
حداکثر استحکام تسلیم ( MPa )
****
Max Yield Strength ( MPa )
حداقل استحکام تسلیم ( ksi )
30
Min Yield Strength ( ksi )
حداقل استحکام تسلیم ( MPa )
205
Min Yield Strength ( Mpa )
حداکثر استحکام کششی ( ksi )
****
Max Tensile Strength ( ksi )
حداکثر استحکام کششی ( MPa )
****
Max Tensile Strength ( MPa )
حداقل استحکام کششی ( ksi )
75
Min Tensile Strength ( ksi )
حداقل استحکام کششی ( MPa )
515
Min Tensile Strength ( Mpa )
تلرانس ها ( Tolerances )
تلرانس زاویه ای وجه استاب اند ( P ) ( اینچ )
±0.38
Off Plain Tolerance ( P ) ( inch )
تلرانس زاویه ای وجه استاب اند ( P ) ( میلیمتر )
±10
Off Plain Tolerance ( P ) ( mm )
تلرانس زاویه ای انتهای استاب اند ( Q ) ( اینچ )
±0.12
Off Angle Tolerance ( Q ) ( inch )
تلرانس زاویه ای انتهای استاب اند ( Q ) ( میلیمتر )
±4
Off Angle Tolerance ( Q ) ( mm )
حداکثر شعاع فیلت پای استوانه ( اینچ )
0.50
Max Radius of Fillet ( inch )
حداقل شعاع فیلت پای استوانه ( اینچ )
0.44
Min Radius of Fillet ( inch )
حداکثر شعاع فیلت پای استوانه ( میلیمتر )
13
Max Radius of Fillet ( mm )
حداقل شعاع فیلت پای استوانه ( میلیمتر )
11
Min Radius of Fillet ( mm )
حداکثر ارتفاع استاب اند ( اینچ )
12.09
Max Stub End Length ( inch )
حداقل ارتفاع استاب اند ( اینچ )
11.91
Min Stub End Length ( inch )
حداکثر ارتفاع استاب اند ( میلیمتر )
307
Max Stub End Length ( mm )
حداقل ارتفاع استاب اند ( میلیمتر )
303
Min Stub End Length ( mm )
حداکثر ضخامت لبه استاب اند ( اینچ )
0.34
Max Lap Thickness ( inch )
حداقل ضخامت لبه استاب اند ( اینچ )
0.22
Min Lap Thickness ( inch )
حداکثر ضخامت لبه استاب اند ( میلیمتر )
8.74
Max Lap Thickness ( mm )
حداقل ضخامت لبه استاب اند ( میلیمتر )
5.54
Min Lap Thickness ( mm )
حداکثر قطر خارجی لبه استاب اند ( اینچ )
23
Max Diameter of Lap ( inch )
حداقل قطر خارجی لبه استاب اند ( اینچ )
22.94
Min Diameter of Lap ( inch )
حداکثر قطر خارجی لبه استاب اند ( میلیمتر )
584
Max Diameter of Lap ( mm )
حداقل قطر خارجی لبه استاب اند ( میلیمتر )
582
Min Diameter of Lap ( mm )
حداکثر قطر داخلی استوانه استاب اند ( اینچ )
19.85
Max Inside Diameter of Barrel ( inch )
حداقل قطر داخلی استوانه استاب اند ( اینچ )
19.47
Min Inside Diameter of Barrel ( inch )
حداکثر قطر داخلی استوانه استاب اند ( میلیمتر )
504.22
Max Inside Diameter of Barrel ( mm )
حداقل قطر داخلی استوانه استاب اند ( میلیمتر )
494.62
Min Inside Diameter of Barrel ( mm )
حداکثر قطر خارجی استوانه استاب اند ( اینچ )
20.240
Max Outside Diameter of Barrel ( inch )
حداقل قطر خارجی استوانه استاب اند ( اینچ )
19.969
Min Outside Diameter of Barrel ( inch )
حداکثر قطر خارجی استوانه استاب اند ( میلیمتر )
514.0
Max Outside Diameter of Barrel ( mm )
حداقل قطر خارجی استوانه استاب اند ( میلیمتر )
507.0
Min Outside Diameter of Barrel ( mm )
آیتم های قیمت گذاری ( Pricing Items )
پارامتر ارزیابی
1
SystemWeight
استانداردهای معادل ( Equivalent Standards )
سایر استانداردها
***
Other Standards
استانداردهای اروپا
( BS EN 10253-2, X5CrNi 18-10 : انگلیس ) / ( DIN 2642, X5CrNi 18 10 : آلمان )
European Standards
استاندارد آمریکا
( SA-403 Gr WP304 in ASME SEC2 / ANSI B16.9 ) - ( ASTM A403 Gr CR316 / MSS SP-43 )
American Standard
استاندارد ایران
****
Iranian Standard
آیتم های جستجو ( Searching Items )
رده استاب اند
10S
Stub End Schedule
گرید استاب اند
WP304
Stub End Grade
استاندارد استاب اند
ASTM A403 / ASME B16.9
Stub End Standard
مشخصات هندسی ( Geometrical Properties )
نوع پوشش
ندارد
Coating Type
نوع تولید
درزدار
Manufacturing Type
جنس استاب اند
استنلس استیل ( فولاد ضد زنگ )
Stub End Material
آرایش انتهایی استاب اند
پخ ساده ( Plain Bevel )
Stub End End Preparation
ضریب کاهش استحکام جوش ( W )
0.95 در 538 درجه سانتیگراد و در دماهای پایینتر از 510 درجه سانتیگراد برابر 1 است.
Weld Strength Reduction Factor ( W )
ضریب کارایی جوش ( Ej )
1
Weld Efficiency Factor ( Ej )
نوع جوش
جوش ذوبی با الکترود ( Fusion Weld With Filler Metal )
Type of Weld
محدوده دمای کاری استاب اند ( فارنهایت )
752 تا 1000
Working Temperature Range ( ͦF )
محدوده دمای کاری استاب اند ( سانتیگراد )
400 تا 538
Working Temperature Range ( ͦC )
وزن واحد ( پوند بر عدد )
53.34
Unit Weight ( lb/Unit )
وزن واحد ( کیلوگرم بر عدد )
24.19
Unit Weight ( kg/Unit )
شاخص استاندارد ضخامت
****
Pipe Schedule designation
اسکجول بدنه استاب اند
10S
Stub End Schedule
فلنج مناسب استاب اند
فلنج لپ جوینت یا کف رینگ ( Lap Joint )
Fit Flange
شعاع فیلت پای استوانه ( R ) ( اینچ )
0.5
Radius of Fillet ( R ) ( inch )

کاربرد این استاب اند Stub End درزدار در انواع سیستم های لوله کشی به خصوص در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع سنگین است. این نوع از استاب اند ( ته کوب یا کولار ) برای اتصال به انواع لوله های استنلس استیل از جمله لوله های 304, 316, 304L, 316L, 321 مناسب است.

Application of the Stub End Welded in a variety of piping systems especially in the oil and gas industry, petrochemical and other heavy industries. This type of Stub End is perfect to connect to a variety of Stainless steel pipes, including 304, 316, 304L, 316L, 321.

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351