بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

استاب اند ( ته کوب ) جوشی طول بلند درزدار استنلس استیل سایز 3 اینچ رده 10S استاندارد ASTM A304 / ASME B16.9 گرید WP316L

Buttwelding Stub End Long Pattern Length Welded Stainless Steel NPS 3" SCH 10S Wall Specified to ASME B16.9 / ASTM A403 Grade WP316Lاستاب اند ( ته کوب ) جوشی طول بلند درزدار استنلس استیل سایز 3 اینچ رده 10S استاندارد ASTM A304 / ASME B16.9 گرید WP316L با نام صنعتی  محصول مطابق با استاندارد در سیستم موجود می باشد.


Buttwelding Stub End Long Pattern Length Welded Stainless Steel NPS 3" SCH 10S Wall Specified to ASME B16.9 / ASTM A403 Grade WP316L

قیمت این محصول 0 ریـــــــــــــال است .
واحد محاسبه قیمت :عدد

شناسه محصول در سیستم
395339


مشخصات هندسی ( Geometrical Properties )
سیستم آحاد
SI ( متریک ) - US ( اینچی )
System of Units
اندازه اسمی استاب اند ( NPS )
3
Nominal Pipe Size ( NPS )
اندازه اسمی استاب اند ( DN )
80
Diameter Nominal ( DN )
نوع استاب اند
طول بلند ( Long Pattern Length )
Type of Stub End
قطر خارجی استوانه استاب اند ( D ) ( میلیمتر )
89.7
Outside Diameter of Barrel ( D ) ( mm )
قطر خارجی استوانه استاب اند ( D ) ( اینچ )
3.53
Outside Diameter of Barrel ( D ) ( inch )
ضخامت دیواره استوانه استاب اند ( .W.T ) ( میلیمتر )
3.05
Wall Thickness of Barrel ( W.T.) ( mm )
ضخامت دیواره استوانه استاب اند ( .W.T ) ( اینچ )
0.12
Wall Thickness of Barrel ( W.T.) ( inch )
قطر داخلی استوانه استاب اند ( d ) ( میلیمتر )
83.6
Inside Diameter of Barrel ( d ) ( mm )
قطر داخلی استوانه استاب اند ( d ) ( اینچ )
3.29
Inside Diameter of Barrel ( d ) ( inch )
قطر خارجی لبه استاب اند ( G ) ( میلیمتر )
127
Diameter of Lap ( G ) ( mm )
قطر خارجی لبه استاب اند ( G ) ( اینچ )
5.00
Diameter of Lap ( G ) ( inch )
ضخامت لبه استاب اند ( T ) ( میلیمتر )
≥ 3.05
Lap Thickness ( T ) ( mm )
ضخامت لبه استاب اند ( T ) ( اینچ )
≤ 0.12
Lap Thickness ( T ) ( inch )
ارتفاع استاب اند ( F ) ( میلیمتر )
152
Stub End Length ( F ) ( mm )
ارتفاع استاب اند ( F ) ( اینچ )
6
Stub End Length ( F ) ( inch )
شعاع فیلت پای استوانه ( R ) ( میلیمتر )
10
Radius of Fillet ( R ) ( mm )
شعاع فیلت پای استوانه ( R ) ( اینچ )
0.38
Radius of Fillet ( R ) ( inch )
فلنج مناسب استاب اند
فلنج لپ جوینت یا کف رینگ ( Lap Joint )
Fit Flange
اسکجول بدنه استاب اند
10S
Stub End Schedule
شاخص استاندارد ضخامت
****
Pipe Schedule designation
وزن واحد ( کیلوگرم بر عدد )
1.16
Unit Weight ( kg/Unit )
وزن واحد ( پوند بر عدد )
2.55
Unit Weight ( lb/Unit )
محدوده دمای کاری استاب اند ( سانتیگراد )
400 تا 538
Working Temperature Range ( ͦC )
محدوده دمای کاری استاب اند ( فارنهایت )
752 تا 1000
Working Temperature Range ( ͦF )
نوع جوش
جوش ذوبی با الکترود ( Fusion Weld With Filler Metal )
Type of Weld
ضریب کارایی جوش ( Ej )
1
Weld Efficiency Factor ( Ej )
ضریب کاهش استحکام جوش ( W )
0.95 در 538 درجه سانتیگراد و در دماهای پایینتر از 510 درجه سانتیگراد برابر 1 است.
Weld Strength Reduction Factor ( W )
آرایش انتهایی استاب اند
پخ ساده ( Plain Bevel )
Stub End End Preparation
جنس استاب اند
استنلس استیل ( فولاد ضد زنگ )
Stub End Material
نوع تولید
درزدار
Manufacturing Type
نوع پوشش
ندارد
Coating Type
آیتم های جستجو ( Searching Items )
استاندارد استاب اند
ASTM A403 / ASME B16.9
Stub End Standard
گرید استاب اند
WP316L
Stub End Grade
رده استاب اند
10S
Stub End Schedule
استانداردهای معادل ( Equivalent Standards )
استاندارد ایران
****
Iranian Standard
استاندارد آمریکا
( SA-403 Gr WP316L in ASME SEC2 / ANSI B16.9 ) - ( ASTM A403 Gr CR316 / MSS SP-43 )
American Standard
استانداردهای اروپا
( BS EN 10253-2, X2CrNiMo 17-13-2 : انگلیس ) / ( DIN 2642, X2CrNiMo 17 13، 2 : آلمان )
European Standards
سایر استانداردها
***
Other Standards
آیتم های قیمت گذاری ( Pricing Items )
پارامتر ارزیابی
1
SystemWeight
تلرانس ها ( Tolerances )
حداقل قطر خارجی استوانه استاب اند ( میلیمتر )
88.1
Min Outside Diameter of Barrel ( mm )
حداکثر قطر خارجی استوانه استاب اند ( میلیمتر )
91.3
Max Outside Diameter of Barrel ( mm )
حداقل قطر خارجی استوانه استاب اند ( اینچ )
3.469
Min Outside Diameter of Barrel ( inch )
حداکثر قطر خارجی استوانه استاب اند ( اینچ )
3.596
Max Outside Diameter of Barrel ( inch )
حداقل قطر داخلی استوانه استاب اند ( میلیمتر )
82.00
Min Inside Diameter of Barrel ( mm )
حداکثر قطر داخلی استوانه استاب اند ( میلیمتر )
85.20
Max Inside Diameter of Barrel ( mm )
حداقل قطر داخلی استوانه استاب اند ( اینچ )
3.23
Min Inside Diameter of Barrel ( inch )
حداکثر قطر داخلی استوانه استاب اند ( اینچ )
3.35
Max Inside Diameter of Barrel ( inch )
حداقل قطر خارجی لبه استاب اند ( میلیمتر )
126
Min Diameter of Lap ( mm )
حداکثر قطر خارجی لبه استاب اند ( میلیمتر )
127
Max Diameter of Lap ( mm )
حداقل قطر خارجی لبه استاب اند ( اینچ )
4.97
Min Diameter of Lap ( inch )
حداکثر قطر خارجی لبه استاب اند ( اینچ )
5
Max Diameter of Lap ( inch )
حداقل ضخامت لبه استاب اند ( میلیمتر )
3.05
Min Lap Thickness ( mm )
حداکثر ضخامت لبه استاب اند ( میلیمتر )
4.65
Max Lap Thickness ( mm )
حداقل ضخامت لبه استاب اند ( اینچ )
0.12
Min Lap Thickness ( inch )
حداکثر ضخامت لبه استاب اند ( اینچ )
0.18
Max Lap Thickness ( inch )
حداقل ارتفاع استاب اند ( میلیمتر )
150
Min Stub End Length ( mm )
حداکثر ارتفاع استاب اند ( میلیمتر )
154
Max Stub End Length ( mm )
حداقل ارتفاع استاب اند ( اینچ )
5.94
Min Stub End Length ( inch )
حداکثر ارتفاع استاب اند ( اینچ )
6.06
Max Stub End Length ( inch )
حداقل شعاع فیلت پای استوانه ( میلیمتر )
9
Min Radius of Fillet ( mm )
حداکثر شعاع فیلت پای استوانه ( میلیمتر )
10
Max Radius of Fillet ( mm )
حداقل شعاع فیلت پای استوانه ( اینچ )
0.35
Min Radius of Fillet ( inch )
حداکثر شعاع فیلت پای استوانه ( اینچ )
0.38
Max Radius of Fillet ( inch )
تلرانس زاویه ای انتهای استاب اند ( Q ) ( میلیمتر )
±1
Off Angle Tolerance ( Q ) ( mm )
تلرانس زاویه ای انتهای استاب اند ( Q ) ( اینچ )
±0.03
Off Angle Tolerance ( Q ) ( inch )
تلرانس زاویه ای وجه استاب اند ( P ) ( میلیمتر )
±2
Off Plain Tolerance ( P ) ( mm )
تلرانس زاویه ای وجه استاب اند ( P ) ( اینچ )
±0.06
Off Plain Tolerance ( P ) ( inch )
نتایج آزمون های فیزیکی ( Results of Physical Tests )
حداقل استحکام کششی ( MPa )
485
Min Tensile Strength ( Mpa )
حداقل استحکام کششی ( ksi )
70
Min Tensile Strength ( ksi )
حداکثر استحکام کششی ( MPa )
****
Max Tensile Strength ( MPa )
حداکثر استحکام کششی ( ksi )
****
Max Tensile Strength ( ksi )
حداقل استحکام تسلیم ( MPa )
170
Min Yield Strength ( Mpa )
حداقل استحکام تسلیم ( ksi )
25
Min Yield Strength ( ksi )
حداکثر استحکام تسلیم ( MPa )
****
Max Yield Strength ( MPa )
حداکثر استحکام تسلیم ( ksi )
****
Max Yield Strength ( ksi )
آزمون فشار هیدرواستاتیک استاندارد
Acc. to Para. S54 ASTM A960 / A960M
Standard Hydrostatic Test Pressure
حداقل درجه سختی راکول
****
Min Rockwell Hardness
حداکثر درجه سختی راکول
B85
Max Rockwell Hardness
حداقل درجه سختی برینل
****
Min Brinell Hardness
حداکثر درجه سختی برینل
166
Max Brinell Hardness
درصد افزایش طول
28 درصد در 4D از نمونه آزمایش
Elongation Percentage
درصد کشیدگی عرضی
20 درصد در 4D از نمونه آزمایش
Transverse Elongation
نتایج آزمون های شیمیایی ( Results of Chemical Tests )
ماکزیمم کربن معادل ( C.E. )
****
Max Carbon Equivalent
میزان خوردگی مجاز
0.8 - 1.6 mm
Corrosion Allowance
مواد خورنده استاب اند
Hydroxide ( OH-) / Sodium Hydroxide ( NaOH ) / Sodium Chloride / Chloride ( Cl-) / Hydrogen Peroxide ( H2O2 ) / Calcium Chloride ( CaCl2 ) / Hydrogen Sulfide ( H2S ) / Sulfuric Acid ( H2SO4 ) / Sea Water / Beer
Stub End Corrosive Substances
آزمون های غیر مخرب ( NDT )
آزمون رادیوگرافی ( RT )
Acc. To ASTM E94
Radiography Testing ( RT )
آزمون فراصوت ( UT )
Acc. To ASTM E213
Ultrasonic Testing ( UT )
آزمون مایعات نافذ ( PT )
N/A
Liquid Penetrant Testing ( PT )
آزمون ذرات مغناطیسی ( MT )
N/A
Magnetic Particle Testing ( MT )
آزمون جریان گردابی ( ECT )
N/A
Eddy Current Testing ( ECT )
ترکیب شیمیایی ( Chemical Composition )
مقدار کربن در مواد استاب اند % ( C )
max 0.030
Carbon Percentage
مقدار منگنز در مواد استاب اند % ( Mn )
max 2.00
Manganese Percentage
مقدار فسفر در مواد استاب اند % ( P )
max 0.045
Phosphorus Percentage
مقدار گوگرد در مواد استاب اند % ( S )
max 0.030
Sulfur Percentage
مقدار سیلیسیم در مواد استاب اند % ( Si )
max 1.00
Silicon Percentage
مقدار کروم در مواد استاب اند % ( Cr )
16.0 - 18.0
Chromium Percentage
مقدار مولیبدن در مواد استاب اند % ( Mo )
2.00 - 3.00
Molybdenum Percentage
مقدار نیکل در مواد استاب اند % ( Ni )
10.0 - 14.0
Nickel Percentage
مقدار مس در مواد استاب اند % ( Cu )
****
Cupper Percentage
مقدار وانادیوم در مواد استاب اند % ( V )
****
Vanadium Percentage
مقدار کلومبیوم در مواد استاب اند % ( Cb )
****
Columbium Percentage
مقدار آلومینیوم در مواد استاب اند % ( Al )
****
Aluminium Percentage
مقدار تیتانیوم در مواد استاب اند % ( Ti )
****
Titanium Percentage
درصد سایر عناصر در مواد استاب اند
****
Percentage of Other Elements
خدمات موجود ( Available Services )
آبکاری گالوانیزه سرد
ندارد
Electrolysis Deposit
پوشش گالوانیزه گرم
ندارد
Hot Dip Galvanized
پوشش های غیر فلزی
ندارد
Non-metallic Coating
ماشینکاری
موجود
Machinability
اطلاعات تکمیلی ( Additional information )
روش های تولید
Forging or Shaping by Hammering, Pressing, Piercing, Extruding, Upsetting, Rolling, Bending, Fusion Welding, Machining
Manufacturing Methods
علامت گذاری های روی استاب اند
The Manufacturer's Name or Trade Mark / SCH or Nominal Wall Thickness Designation / Size / Grade / Class / Heat Number
Stub End Marking Symbol
تعداد استاب اند در هر بسته
Packaging Acc. To ASTM D3951
Number of Stub Ends per Package

کاربرد این استاب اند Stub End درزدار در انواع سیستم های لوله کشی به خصوص در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع سنگین است. این نوع از استاب اند ( ته کوب یا کولار ) برای اتصال به انواع لوله های استنلس استیل از جمله لوله های 304, 316, 304L, 316L, 321 مناسب است.

Application of the Stub End Welded in a variety of piping systems especially in the oil and gas industry, petrochemical and other heavy industries. This type of Stub End is perfect to connect to a variety of Stainless steel pipes, including 304, 316, 304L, 316L, 321.

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351