بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.
معرفی محصولات کارخانه های لوله سازی


کدها و استانداردها و مشخصات فنی لوله ها


    موضوع شماره : 3

مشخصات فنی لوله ها

مشخصات فنی لوله ها


    موضوع شماره : 4

طراحی و پایپینگ

طراحی و پایپینگ


مواد مورد استفاده در پایپینگ


    موضوع شماره : 6

لیست اختصارات پایپینگ

لیست اختصارات پایپینگ


    موضوع شماره : 7

تست ها و بازرسی لوله

تست ها و بازرسی لوله


    موضوع شماره : 8

معرفی محصولات پیچ و مهره

معرفی محصولات پیچ و مهره


    موضوع شماره : 9

مشخصات فنی پیچ و مهره ها

مشخصات فنی پیچ و مهره ها


جنس و مواد مورد استفاده در پیچ و مهره


طراحی و انتخاب پیچ و مهره ها


    موضوع شماره : 12

تست ها و بازرسی پیچ و مهره

تست ها و بازرسی پیچ و مهره


آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351